Authenticiteit

01/27/2012

Definitie van de competentie authenticiteit

Zichzelf zijn op een natuurlijke manier. Zich niet anders voordoen dan men is, laten zien hoe men zich voelt. Vrij en spontaan handelen.

Indicatoren van authenticiteit

 • Natuurlijk: maakt een natuurlijke, ongedwongen indruk in gedrag en optreden.
 • Eerlijk: het gedrag weerspiegelt de ware gedachten en gevoelens.
 • Transparant: doet zich niet anders voor dan de werkelijkheid.
 • Oprecht: gedraagt zich integer, niet berekenend of manipulatief.
 • Spontaan: gedraagt zich spontaan en niet gericht op een bepaald effect of resultaat.

Ontwikkelbaarheid van de competentie authenticiteit

De competentie authenticiteit is in zijn algemeenheid moeilijk te ontwikkelen (niveau IV).

Ontwikkelbaarheid authenticiteit in combinatie met het Octogram

Authenticiteit is makkelijker te ontwikkelen voor: netwerkers, zij ontwikkelen deze competentie vrij makkelijk. Zij zijn van nature spontaan en expressief, enthousiasmeren gemakkelijk en uiten hun gevoelens spontaan. Wat hen ook helpt is hun optimistische instelling, of anders gezegd zij ervaren weinig angst en hebben lef en durf. Een lage score op de netwerker maakt het extra moeilijk om deze competentie te ontwikkelen.

Authenticiteit is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici, zij hebben vaak moeite om deze competentie te ontwikkelen. Zij willen zaken graag zeker weten en dit belemmert hen in het expressief en spontaan uiten van dingen die in hen opkomen. Zij missen het expressieve en spontante wat netwerkers juist wel bezitten.

Ontwikkelen van de competentie authenticiteit

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van authenticiteit

 • Als ik zeg wat ik vind, dan werkt dat in mijn nadeel
 • Spontaniteit en je gevoelens laten blijken komt zwak over en is niet zakelijk
 • Als je je gevoel uit kun je andere kwetsen
 • Als ik teveel kleur beken dan kan ik daar later op gepakt worden.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van authenticiteit

 • Als ik zeg wat ik vind geeft dat anderen duidelijkheid en mijzelf minder innerlijke spanning
 • Jezelf zijn geeft energie en kracht
 • Ook al is het kwetsbaar en pijnlijk voor anderen het kan soms wel helpen om je gevoel te uiten
 • Anderen kunnen je beter aanspreken op je mening dan dat zij je als kleurloos bestempelen.

Tips voor ontwikkeling

Authentiek worden is een kwestie van keuzes maken en angst en onzekerheid overwinnen. Vaak houden we ons in omdat we bang zijn voor de reactie van de ander. Dit is echter gebaseerd op verwachtingen en die hoeven niet altijd juist te zijn. We zijn dan bang om als persoon afgewezen te worden. Bijvoorbeeld, een expert op een bepaald vakgebied durft zijn mening niet te geven omdat hij dit (nog) niet volledig heeft onderbouwd. Laat zich daarom niet horen/zien. Onzekerheid kenbaar maken en een ‘kwetsbare’ opstelling kunnen dan juist bevrijdend zijn en ruimte bieden voor vooruitgang. Verandering en groei op deze competentie vraagt dat je je nek uitsteekt en risico’s neemt. Coaching is een goed middel om hierin te groeien en om onder begeleiding te experimenteren met nieuw gedrag.

Wil je weten of authenticiteit voor je kandidaat makkelijk te ontwikkelen is? Dan kan de Competentie Indicator je hierbij helpen.

{ 1 comment… read it below or add one }