Ontwikkelbaarheid van competenties

De ontwikkelbaarheid van competenties in zijn algemeen

 

Niet elke competentie is even makkelijk ontwikkelbaar. Op deze site onderscheiden we vier niveaus van complexiteit  voor het ontwikkelen van competenties. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de manier van denken en de invloed van externe factoren bij de ontwikkeling van de competentie.

Manier van denken: Volgens ons neemt de complexiteit van een competentie toe als er een sterk beroep wordt gedaan op divergent (flexibel) denken. Hierbij ligt de nadruk op flexibel denken in verschillende mogelijkheden. Bij convergent denken (controle) ligt de nadruk juist op het bedenken van de correcte oplossing/het op juiste manier uitvoeren van een taak.

Invloed externe factoren: Naarmate er meer externe factoren van invloed zijn op de competentie (bijvoorbeeld interactie met andere mensen) wordt de competentie moeilijker om te ontwikkelen.

Deze complexiteit hebben we in kaart gebracht aan de hand van het concurrerende waardenmodel van Quinn. De 53 competenties die wij op deze blog gaan behandelen hebben allen hun eigen plek in dit model. Deze plek is op basis van onderzoek tot stand gekomen.

Mates van ontwikkelbaarheid:

I Gemakkelijk ontwikkelbaar (blauwe kwadrant):
Met een investering van tijd is relatief makkelijk om deze competentie te ontwikkelen.

II Ontwikkelbaar (groene kwadrant):
Met een investering van tijd is het relatief makkelijk om deze competentie te ontwikkelen. Echter, je bent hierbij afhankelijk van gelegenheden waarin je met dit gedrag kunt oefenen.

III Ontwikkelbaar door grote inzet (gele kwadrant):
Door de complexiteit van de competentie is deze alleen met grote inzet ontwikkelbaar.

IV Moeilijk ontwikkelbaar (rode kwadrant):
Door de complexiteit van de competentie is deze alleen met grote inzet ontwikkelbaar. Je bent hierbij tevens afhankelijk van gelegenheden waarin je met dit gedrag kunt oefenen.

Sommige competenties zullen echter in een bepaald kwadrant (kleur) horen, maar een andere mate van ontwikkelbaarheid hebben. Dit heeft dan veelal te maken met de verwevenheid van de persoonlijkheid in de competentie.

 

Ontwikkelbaarheid van competenties per persoon

 

Uiteraard zijn niet alle competenties voor iedereen even makkelijk te ontwikkelen. Drijfveren, persoonlijkheid en werkstijlen zijn hierop van invloed. Wil je weten in welke mate de competentie ontwikkelbaar is voor jouw kandidaat? Dan kun je de Competentie Indicator inzetten. De combinatie van de score op de Competentie Indicator met de algemene ontwikkelbaarheid van de competentie geven aan in hoeverre het zinvol is om te investeren op ontwikkeling van de competentie.

Ontwikkelbaarheid van competenties en het Octogram

 

Het Octogram is een onderdeel van de Competentie Indicator en speelt een grote rol bij de bepaling in welke mate de competentie ontwikkelbaar is voor de kandidaat. Het Octogram is een test die werkstijlen in kaart brengt en heel makkelijk te interpreteren is.  In de blog geven we aan welke Octogramrollen van positieve of negatieve invloed zijn bij de ontwikkeling van een competentie. Wil je weten hoe het Octogramprofiel van jouw kandidaat eruit ziet?

Leave a Comment