Mensgerichte competenties

Vertrouwen

Definitie van de competentie vertrouwen Uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen. Indicatoren van vertrouwen Positieve verwachtingen: gelooft dat een ander het goede doet. Geen zekerheden vragen: rekent erop dat mensen doen wat ze toezeggen. Bouwt geen zekerheden in om de ander deze toezeggingen na te [lees verder…]

Sensitiviteit

Definitie van de competentie sensitiviteit Laten merken dat men zich bewust is van anderen en de omgeving en van de eigen invloed daarop. Erkenning van de gevoelens en behoeften van anderen laten zien in het gedrag. Indicatoren van sensitiviteit Rekenschap: is zich bewust van anderen en de omgeving en van het effect van eigen gedrag [lees verder…]

Geduld

Definitie van de competentie geduld Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat. Zich aanpassen aan de handelingssnelheid van de ander. Indicatoren van geduld De tijd gunnen: geeft een ander de tijd die hij of zij nodig heeft. [lees verder…]

Toegankelijkheid

Definitie van de competentie toegankelijkheid Op sociaal vlak gemakkelijk benaderbaar zijn. Open staan voor wat anderen te zeggen hebben. Indicatoren van toegankelijkheid Benaderbaar: is makkelijk aan te spreken. Creëert geen drempels: zorgt ervoor bereikbaar te zijn voor een ander. Zoekt de aanwezigheid van anderen op. Informeel gedrag: verkleint de afstand tot anderen door een informele [lees verder…]

Warmte

Definitie van de competentie warmte Genegenheid aan de dag leggen. Een emotioneel warme sfeer tot stand brengen. Indicatoren van warmte Warme deken: geeft een ander het gevoel voor hem of haar klaar te staan en, waar nodig, steun te bieden. Aansluiting: sluit aan bij het gevoel van anderen. Voelt aan wat het gevoel van de [lees verder…]

Medeleven

Definitie van de competentie medeleven Aandacht voor en meevoelen met de gevoelens van anderen, vooral voor hun verdriet. Oprecht betrokken zijn en meeleven. Woorden en daden afstemmen op andermans leed. Indicatoren van medeleven Aanvoelen: voelt aan wanneer een ander verdriet heeft. Deelneming: laat merken mee te leven met de ander. Toont belangstelling. Afstemming: stemt af [lees verder…]

Collegialiteit

Definitie van de competentie collegialiteit Een sfeer creëren waarbinnen collega’s zo prettig mogelijk kunnen werken en samenwerken. Indicatoren van collegialiteit Gelijkwaardige relatie: bouwt een verstandhouding op die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Plaatst zich niet boven een ander. Behandelt collega’s gelijkwaardig. Hulpvaardigheid: helpt een collega gevraagd en ongevraagd. Heeft iets over voor collega’s. Attentheid: heeft aandacht [lees verder…]

Bindingsvermogen

Definitie van de competentie bindingsvermogen In staat zijn om mensen aan zich te binden en voor zich te winnen. Een persoon zijn waar men zich graag voor inzet. Indicatoren van bindingsvermogen Wij-gevoel: is in staat een gevoel van gemeenschappelijkheid te creëren. Persoonlijke band: is in staat een persoonlijke band met mensen op te bouwen. Sympathie: [lees verder…]

Luisteren

Definitie van de competentie luisteren Belangrijke boodschappen oppikken uit gesprekken. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Indicatoren van luisteren Laten uitpraten: laat de ander uitpraten. Onderbreekt niet onnodig. Aandacht geven: luistert met aandacht en laat dit blijken door middel van houding en gelaatsuitdrukking. Samenvatten: laat blijken te begrijpen wat iemand zegt, bijvoorbeeld door regelmatig samen [lees verder…]

Samenwerken

Definitie van de competentie samenwerken Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor volledig inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen. Indicatoren van samenwerken Motivatie: is bereid met anderen samen te werken. Ziet in dat samenwerken leidt tot betere prestaties voor het bedrijf [lees verder…]