Collegialiteit

11/09/2012

Definitie van de competentie collegialiteit

Een sfeer creëren waarbinnen collega’s zo prettig mogelijk kunnen werken en samenwerken.

Indicatoren van collegialiteit

 • Gelijkwaardige relatie: bouwt een verstandhouding op die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Plaatst zich niet boven een ander. Behandelt collega’s gelijkwaardig.
 • Hulpvaardigheid: helpt een collega gevraagd en ongevraagd. Heeft iets over voor collega’s.
 • Attentheid: heeft aandacht voor wat collega’s belangrijk vinden en laat dat blijken.
 • Collegiale sfeer: zet een sfeer neer waarin men bij elkaar durft aan te kloppen en waarin men respect voor elkaar heeft.
 • Aandacht en tijd: neemt de tijd voor collega’s. Heeft aandacht en tijd voor het wel en wee van collega’s.

Ontwikkelbaarheid van de competentie collegialiteit

De competentie collegialiteit bevindt zich in het gele kwadrant van het Octogram en is ontwikkelbaar door inzet.

Ontwikkelbaarheid van collegialiteit in combinatie met het Octogram

Collegialiteit is makkelijker te ontwikkelen voor: teamspelers en helpers.
Teamspelers en helpers zijn gemakkelijker in staat deze competentie te ontwikkelen vanwege hun gerichtheid op anderen. Zij kennen waarde toe aan het opbouwen van een goed persoonlijk contact met collega’s.

Collegialiteit is moeilijker te ontwikkelen voor: presteerders, analytici en strategen.
Presteerders en analytici hebben de neiging meer waarde toe te kennen aan de inhoud van hun werk en het boeken van resultaten dan aan een goed persoonlijk contact met collega’s. Strategen zijn vooral bezig met het maken van lange termijn plannen en minder bezig met de dagelijkse collegiale beslommeringen in het hier en nu.

Ontwikkelen van de competentie collegialiteit

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van collegialiteit

 • Collegialiteit gaat ten koste van de kwaliteit van het werk.
 • Aandacht voor anderen leidt tot verlies van productiviteit.
 • Er gaat veel tijd verloren aan gepraat over persoonlijke zaken.
 • Gelijkwaardigheid onder collega’s bestaat niet, je bent elkaars concurrent.
 • Waarom zou ik attent moeten zijn, ik ben toch geen hulpverlener.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van collegialiteit

 • Aandacht voor het sociale betaalt zichzelf terug.
 • Aandacht voor elkaar betekent meer gemeenschappelijke inzet en kwaliteit.
 • Aandacht voor het persoonlijke betekent meer betrokkenheid en draagvlak voor beslissingen.
 • Collegialiteit kost weinig, maar levert veel op.
 • Alles alleen willen doen is niet meer van deze tijd.

Tips voor ontwikkeling

Met kleine stapjes is op het gebied van deze competentie al veel te bereiken en je zult merken dat het loont. Tijd en aandacht voor collega’s levert snel iets op. Vraag anderen feedback over je collegialiteit en jouw bijdrage aan het geheel. Door betrokkenheid te tonen voor persoonlijke zaken verwerf je respect en zal men sneller geneigd zijn iets met jou te delen. Ga na in welke mate je prestatiegericht bent en dit jouw collegialiteit in de weg staat. Er zijn specifieke trainingen om collegialiteit te bevorderen.

Met de Competentie Indicator kun je ontdekken of de competentie collegialiteit voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: