Ondernemende competenties

Klantgerichtheid

Definitie van de competentie klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van (zowel interne als externe) klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen. Indicatoren van klantgerichtheid Klanttevredenheid: toont inzet om de wensen van klanten te achterhalen. Is erop gericht en zorgt ervoor dat de klant tevreden is, [lees verder…]

Overtuigingskracht

Definitie van de competentie overtuigingskracht Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Indicatoren van overtuigingskracht Energiek: stopt energie in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten. Ingaan op argumenten: gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen. Laat [lees verder…]

Onderhandelen

Definitie van de competentie onderhandelen In staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties.  Indicatoren van onderhandelen Voorbereiding: brengt sterkten en zwakten van betrokken partijen zorgvuldig in kaart. Werkt diverse onderhandelingsscenario’s uit. Confronteren: durft conflicten [lees verder…]

Initiatief

Definitie van de competentie initiatief Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten tot anderen het initiatief nemen. Indicatoren van initiatief Zelfstartend: neemt het initiatief. Begint uit zichzelf. Zet de eerste stap. Onderzoekt of probeert mogelijkheden uit eigen beweging. Vasthoudend: gaat bij tegenslag of tegenwerking door met het begonnen initiatief. [lees verder…]

Sociabiliteit

Definitie van de competentie sociabiliteit Gemakkelijk contacten kunnen leggen en onderhouden met mensen van verschillende aard en uiteenlopend niveau. Indicatoren van sociabiliteit Sociaal vlot: kan gemakkelijk contacten leggen en onderhouden. Begeeft zich zonder moeite onder andere mensen. Netwerken: onderhoudt een breed netwerk en bouwt dit uit, zowel formeel als informeel. Liaison: kan als verbindingspersoon of [lees verder…]

Ondernemerschap

Definitie van de competentie ondernemerschap Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen. Indicatoren van ondernemerschap Autonomie: handelt zelfstandig. is grensverleggend bezig binnen financiële en commerciële kaders. Zoekt actief naar groeikansen. Gat in de markt zien: heeft een neus voor zaken. Ziet [lees verder…]

Flexibel gedrag

Definitie van de competentie flexibel gedrag Als zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Indicatoren van flexibel gedrag Expressiviteit: kan uiteenlopende emoties van uiteenlopende intensiteit na elkaar laten zien. Afstemming: stemt de eigen gedragsstijl af op de gedragsstijl van een ander (of een groep), zodat een gunstige [lees verder…]

Omgaan met diversiteit

Definitie van de competentie omgaan met diversiteit Gemakkelijk en effectief omgaan met mensen van verschillende status, nationaliteit, cultuur, leeftijd en algemene ontwikkeling. Indicatoren van diversiteit Andere status: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van verschillende – hetzij veel `lagere` hetzij veel `hogere` – maatschappelijke status. Andere leeftijd: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen [lees verder…]

Organisatiebewustzijn

Definitie van de competentie organisatiebewustzijn Begrijpen hoe een organisatie werkt en hoe daarbinnen te bewegen om gestelde doelen te bereiken. Indicatoren van organisatiebewustzijn De wegenkaart kennen: is op de hoogte van de formele en informele communicatiekanalen binnen de organisatie. De weg benutten: weet hoe bepaalde personen of afdelingen te beïnvloeden zijn om gestelde doelen te [lees verder…]

Omgevingsbewustzijn

Definitie van de competentie omgevingsbewustzijn Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Indicatoren van omgevingsbewustzijn Economische focus: is op de hoogte van economische ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Heeft gevoel voor economische trends. [lees verder…]