Organisatiebewustzijn

06/22/2012

Definitie van de competentie organisatiebewustzijn

Begrijpen hoe een organisatie werkt en hoe daarbinnen te bewegen om gestelde doelen te bereiken.

Indicatoren van organisatiebewustzijn

 • De wegenkaart kennen: is op de hoogte van de formele en informele communicatiekanalen binnen de organisatie.
 • De weg benutten: weet hoe bepaalde personen of afdelingen te beïnvloeden zijn om gestelde doelen te bereiken.
 • Organisatiesensitief: is zich bewust van mogelijke effecten van eigen handelen op andere delen van de organisatie. Houdt rekening met de belangen van anderen.
 • Opgebouwd krediet: heeft krediet opgebouwd bij bepaalde personen of afdelingen om daarmee gestelde doelen te bereiken.
 • De weg weten: weet welke personen of afdelingen beïnvloed moeten worden om gestelde doelen te bereiken.

Ontwikkelbaarheid van de competentie organisatiebewustzijn

Bij organisatiebewustzijn gaat het om initiatief en invloed, om relaties opbouwen, weten wat er speelt in de interne organisatie en van hieruit invloed uitoefenen. Deze competentie is vrij moeilijk te ontwikkelen (niveau III)

Ontwikkelbaarheid organisatiebewustzijn in combinatie met het Octogram

Organisatiebewustzijn is makkelijker te ontwikkelen voor: presteerder, netwerkers en strategen. Netwerkers zijn echte relatiebouwers en kunnen organisatiebewustzijn daardoor vrij makkelijk ontwikkelen. Zij leggen makkelijk contact, enthousiasmeren en weten hierdoor invloed uit te oefenen en gestelde doelen te bereiken. Presteerders hebben een sterkere focus op het bereiken van doelen en resultaten en sturen/beïnvloeden anderen meer vanuit deze focus. Zij weten dat ze voor het boeken van resultaten afhankelijk zijn van anderen binnen de organisatie.

Organisatiebewustzijn is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers en analytici. Analytici zijn vaak solistisch en sterk gericht op feiten. Het relationele en gevoelens/emoties liggen hen niet zo. Het opbouwen van relaties en uitoefenen van invloed ligt hen hierdoor minder goed. Helpers daarentegen zijn wel mensgericht en dus wel relationeel ingesteld. Zij hebben echter moeite met het nemen van initiatief, sturen van anderen en invloed uitoefenen. Zij laten dit aan de ander over en zijn meer volgend ingesteld  met andere woorden, zelf makkelijker te beïnvloeden.

Ontwikkelen van de competentie organisatiebewustzijn

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van organisatiebewustzijn

 • Organisaties zijn te complex om te doorgronden.
 • Ik zit toch niet in het centrum van de macht.
 • Ik ben hier om te werken, niet om te babbelen.

 Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van organisatiebewustzijn

 • Met kennissen in de organisatie bereik je meer den met kennis.
 • Het is goed om te weten hoe hier de hazen lopen.
 • Als je invloed wilt, moet je weten wie er aan de touwtjes trekken.
 • Als je wil oogsten moet je eerst zaaien.
 • Mensen vroegtijdig betrekken helpt om zaken voor elkaar te krijgen.

Tips voor ontwikkeling

Om te weten wat er speelt in organisaties en hier zelf invloed op uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat mensen je kennen. Mensen zijn sneller geneigd om iets te doen voor mensen die zij (goed) kennen aardig vinden. Bouw daarom relaties op met mensen in de hele organisatie, dus ook buiten je eigen afdeling. Dit geeft jou de gelegenheid om relationele vaardigheden te ontwikkelen en de ander leert ook jou kennen.

Mensen in beleidsmatige of leidinggevende rollen hebben vaak veel kennis van de organisatie (nodig). Het bekleden van zo’n functie of (in)formele contacten met mensen in deze functies kunnen je helpen om je organisatiebewustzijn te vergroten.

Let er op dat je (oprechte) interesse in de ander toont, hier zijn mensen doorgaans gevoelig voor en de kans is groot dat de ander je hierdoor aardiger gaat vinden wat het beïnvloeden (als het nodig is) voor jou makkelijker maakt.

Of de competentie organisatiebewustzijn voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is kunt je ontdekken met de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: