Inzet

06/29/2012

Definitie van de competentie inzet

De bereidheid zich in te zetten. Zich betrokken voelen bij de gang van zaken.

Indicatoren van inzet

 • Motivatie: is bereid zich in te zetten. Toont bereidheid tot extra inspanning.
 • Doorgaan: laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden. Geeft niet op.
 • Werkzin: steekt de handen uit de mouwen. Spreekt zijn/haar energie aan.
 • IJver: is steeds bezig. Doet uit eigen beweging meer dan gevraagd.
 • Betrokkenheid: voelt zich betrokken bij de gang van zaken. Heeft ‘hart voor de zaak`.

Ontwikkelbaarheid van de competentie inzet

Inzet vraagt betrokkenheid bij wat je doet en net zo lang doorgaan tot het doel bereikt is. Deze competentie wordt grotendeels door het temperament bepaald en is om deze reden lastig te ontwikkelen (niveau IV).

Ontwikkelbaarheid van inzet in combinatie met het Octogram

Inzet is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers en presteerders, zij hebben een sterke betrokkenheid en geven niet snel op. Ze tonen vaak grote inzet en gedrevenheid bij het bereiken van hun doelen en het vinden van oplossingen voor problemen. Het verschil tussen beide stijlen is dat de pionier van nature veel zelfstartend vermogen heeft en nieuwe dingen snel oppakt. Presteerders daarentegen hebben van nature een drang om bekende/vertrouwde taken af te maken en zoveel mogelijk resultaten te boeken, een focus op kwantiteit. Tevens heeft de presteerder vaak een hoog energieniveau wat het tonen van veel inzet voor hen relatief makkelijk maakt.

Inzet is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici en helpers. Analytici blijven kritisch en op afstand. Zij zijn meer probleem- dan oplossingsgeoriënteerd. Zij zien veel obstakels en hebben hierdoor moeite om inzet te tonen. Helpers hebben moeite met deze competentie omdat zij meer proces- en mensgeoriënteerd zijn en zich hiervoor inzetten. Zij hebben hun focus op de ander liggen en voelen zich sterk betrokken bij de anderen. Hierdoor zijn zij geneigd zich juist voor de ander in te zetten waardoor zij niet aan hun eigen taken toekomen.

Ontwikkelen van de competentie inzet

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van inzet

 • Mijn bijdrage stelt totaal niets voor
 • Anderen zitten niet op mijn bijdrage te wachten
 • Hardlopers zijn doodlopers
 • Waarom zou ik mij inzetten? Er zijn zoveel externe factoren van invloed
 • Ervaringen uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van inzet

 • Je hebt de goedkeuring van een ander niet nodig
 • Je moet je niet steeds afvragen wat je terugkrijgt voor je inspanningen
 • Inzet beloont zichzelf
 • De aanhouder wint
 • Het overwinnen van obstakels maakt je als persoon sterker

Tips voor ontwikkeling

Bedenk je dat niet alles wat je aanpakt succesvol kan zijn. Mislukkingen horen erbij en zijn niet erg. Je kunt er vaak veel van leren en het maakt je als persoon sterker. In die zin is ervaring de beste leermeester. Wat je hierbij kan helpen is een mentor/coach zoeken die vanuit zichzelf een sterke inzet laat zien en met jou kan spiegelen en tips kan geven voor het overwinnen van je eigen blokkades. Verder kan het helpen om zelf duidelijke doelstellingen te formuleren en deze te delen met anderen. Onderzoek of je dingen doet die bij je passen en die je energie geven. Realiseer hierbij echter wel dat het doen van vervelende klussen altijd onderdeel is van werk, deze zijn niet te voorkomen. Het kan echter wel helpen om deze eerst te doen of op te delen en jezelf te belonen als je het hebt gedaan.

Met de Competentie Indicator kun je ontdekken of de competentie inzet voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: