Geduld

01/04/2013

Definitie van de competentie geduld

Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat. Zich aanpassen aan de handelingssnelheid van de ander.

Indicatoren van geduld

 • De tijd gunnen: geeft een ander de tijd die hij of zij nodig heeft. Legt geen beperkingen qua tijd op.
 • Herhaling: legt hetzelfde, waar nodig, meerdere keren uit. Helpt de ander op verzoek nogmaals met hetzelfde, zonder irritatie.
 • Niet overhaasten: overhaast zaken niet. Neemt rustig de tijd om taken uit te voeren.
 • Tempo aanpassen: neemt andermans handelingssnelheid als uitgangspunt. Past het eigen tempo aan op dat van de ander.
 • Niet sneller willen dan kan: wil taken niet eerder af hebben dan nodig is. Gebruikt de beschikbare tijd.

Ontwikkelbaarheid van de competentie geduld

Geduld is door middel van veel inzet te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid van geduld in combinatie met het Octogram

Geduld is makkelijker te ontwikkelen voor: helpers en analytici.
Voor mensen die gemiddeld of hoog scoren in de kwadranten linksboven en linksonder is geduld gemakkelijker te ontwikkelen dan voor mensen in de kwadranten rechtsonder en rechtsboven. Helpers zijn van nature geduldig qua aanleg en zullen zich gemakkelijker aanpassen aan het tempo van anderen, leggen mensen minder beperkingen op qua tijd en zijn bereid zaken meerdere keren uit te leggen. Analytici nemen rustig de tijd om taken uit te voeren.

Geduld is moeilijker te ontwikkelen voor: presteerders en netwerkers.
Presteerders en netwerkers zijn ongeduldiger en hebben meer moeite om hun tempo aan te passen en rekening te houden met anderen. Zij zijn meer taak- dan procesgericht.

Ontwikkelen van de competentie geduld

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van geduld

 • Mensen hebben externe druk nodig om te presteren.
 • Uiteindelijk gaat het altijd om resultaten.
 • Veel geduld kost teveel geld.
 • Snelheid is een belangrijk performance criterium.
 • Je moet mensen niet in een uitzonderingspositie brengen door ze meer tijd te gunnen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van geduld

 • Geduld loont.
 • Wat je investeert aan extra tijd, betaalt zich later terug.
 • Mensen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om een taak uit te voeren.
 • Je draagt bij aan het leervermogen en geluk van mensen door ze meer tijd te gunnen.
 • Je aanpassen aan het leerproces van mensen zorgt voor minder uitval.

Tips voor ontwikkeling

Juist de diversiteit in een groep en verschillen in tempo en aandacht brengen iets extra’s. Neem niet teveel jezelf als maatstaf; je bereikt uiteindelijk meer met wat meer geduld.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of geduld makkelijk te ontwikkelen is voor je kandidaat.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: