Sensitiviteit

01/11/2013

Definitie van de competentie sensitiviteit

Laten merken dat men zich bewust is van anderen en de omgeving en van de eigen invloed daarop. Erkenning van de gevoelens en behoeften van anderen laten zien in het gedrag.

Indicatoren van sensitiviteit

 • Rekenschap: is zich bewust van anderen en de omgeving en van het effect van eigen gedrag op anderen.
 • Aanvoelen: voelt de gevoelens en behoeften van een ander aan.
 • Gevoeligheid: voelt de stemming van anderen aan. Voelt de sfeer aan.
 • Reflecteren: begrijpt dat eigen gedrag effect heeft op de ander, maakt dit bespreekbaar en toont aan daar rekening mee te houden.
 • Non-verbaal gedrag: reageert op non-verbale signalen van de ander.

Ontwikkelbaarheid van de competentie sensitiviteit

De competentie sensitiviteit is moeilijk te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid sensitiviteit in combinatie met het Octogram

Sensitiviteit is makkelijker te ontwikkelen voor: teamspelers, netwerkers, pioniers en helpers.
Voor mensen die gemiddeld of hoog scoren in de kwadranten linksboven en rechtsboven is sensitiviteit gemakkelijker te ontwikkelen dan voor mensen in de kwadranten linksonder en rechtsonder. Teamspelers, netwerkers, pioniers en helpers zijn meer relatiegericht en staan meer open voor wat er op hen afkomt. Bovendien praten zij gemakkelijker over gevoelens en vinden zij sfeer en stemming van anderen belangrijk.

Sensitiviteit is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici, verankeraars, presteerders en strategen.
Analytici en verankeraars zijn mensen die meer behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid en laten zich minder gemakkelijk beïnvloeden door anderen. Willen overtuigd worden op basis van feiten en een systeem van regels en procedures. Presteerders en strategen laten het zakelijke prevaleren boven stemming en gevoel.

Ontwikkelen van de competentie sensitiviteit

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van sensitiviteit

 • Wat je niet ziet is er niet.
 • Het verstand gaat boven het gevoel.
 • Je krijgt toch nooit zicht op wat er in anderen omgaat.
 • Men moet mij nemen zoals ik ben.
 • We hebben geen tijd voor praatjes, er moet gepresteerd worden.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van sensitiviteit

 • Uiteindelijk gaat het om emoties en gevoel.
 • Door je in anderen te verplaatsen, verrijk je jezelf.
 • Je krijgt meer van mensen gedaan als je aandacht aan hen besteedt.
 • Als je niet let op het gevoel en non-verbale signalen krijg je niets gedaan.
 • Je moet ook tussen de regels door kunnen lezen.

Tips voor ontwikkeling

Realiseer je dat iedereen andere behoeften heeft en dat je pas iets bereikt als je je daarop afstemt. Er zijn goede trainingen in communicatie, leiderschap en adviesvaardigheden waarin wordt geleerd hoe je anderen kunt beïnvloeden.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of sensitiviteit voor je kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: