Beheersmatige competenties

Cijfermatig denken

Definitie van de competentie cijfermatig denken Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen door analyseren, combineren en concluderen. Een vraagstuk langs rekenkundige weg benaderen en oplossen. Indicatoren van cijfermatig denken Rekenformules: past de juiste rekenkundige berekeningen toe om een cijfermatig gesteld probleem op te lossen. Kwantificeren: zet een vraagstelling om naar cijfers. Pakt een vraagstuk op rekenkundige manier [lees verder…]

Cijfervaardigheid

Defenitie van de competentie cijfervaardigheid In getallen kunnen denken, oog hebben voor cijfers. Indicatoren van cijfervaardigheid Affiniteit: werkt graag met cijfers. Is bereid om veel rekenwerk te verrichten. Gecijferdheid: is bereid om in getallen te denken. Is niet bang voor cijfers, vermijdt ze niet. Rekenvaardigheid: kan vlot rekenen, met of zonder elektronische hulpmiddelen. Oog voor [lees verder…]

Plannen en organiseren

Definitie van de competentie plannen en organiseren Effectief bepalen van doelen en prioriteiten. Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Indicatoren van plannen en organiseren Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor. Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal. Anticiperen: voorziet mogelijke [lees verder…]

Omgang met details

Definitie van de competentie omgang met details Aandacht hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met gedetailleerde informatie. In staat zijn lang ingespannen de aandacht op een taak of probleem gericht te houden. Indicatoren omgang met details Opmerkzaamheid: merkt details op, die toch echt van groot belang zijn. Precisie: heeft natuurlijke interesse voor werk dat [lees verder…]

Kwaliteitsgerichtheid

Definitie van de competentie kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk. Taken zorgvuldig en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen. Indicatoren van kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen: stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is niet tevreden met doorsnee prestaties. Geen concessies: doet geen concessies ten aanzien van de kwaliteit [lees verder…]

Voortgangscontrole

Definitie van de competentie voortgangscontrole Effectief bewaken van de voortgang in eigen werk of aan anderen gedelegeerd werk. Opstellen en uitvoeren van procedures om deze voortgang te controleren. Indicatoren van voortgangscontrole Systematisch: zet een systeem voor het controleren van de voortgang van eigen of gedelegeerd werk op. Controleren: gaat regelmatig na of werkzaamheden op schema [lees verder…]

Discipline

Definitie van de competentie discipline Zich houden aan het beleid, de procedures, planningen, voorschriften etc. die binnen de organisatie gelden. Indicatoren van discipline Kennis van regels: heeft kennis van de procedures, planningen en voorschriften die gelden voor eigen functie. Getrouwe melding: meldt op verzoek eerlijk als personen zich niet aan geldende regels en procedures houden. [lees verder…]

Analytisch denken

Definitie van de competentie analytisch denken Succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Indicatoren van analytisch denken Informatie verzamelen: zoekt de voor een probleemstelling relevante informatie bij elkaar. Verbanden leggen: relateert problemen aan soortgelijke problemen. Ziet of legt verbanden tussen problemen of gegevens. Ordenen: ordent, [lees verder…]