Analytisch denken

01/20/2012

Definitie van de competentie analytisch denken

Succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Indicatoren van analytisch denken

 • Informatie verzamelen: zoekt de voor een probleemstelling relevante informatie bij elkaar.
 • Verbanden leggen: relateert problemen aan soortgelijke problemen. Ziet of legt verbanden tussen problemen of gegevens.
 • Ordenen: ordent, systematiseert en structureert informatie overzichtelijk.
 • Logisch redeneren: trekt conclusies door logisch redeneren.
 • Ontleden: ontleedt de probleemstelling en herleidt deze tot de kern. Stelt goede vragen die het probleem verhelderen.

Ontwikkelbaarheid van de competentie analytisch denken

Analytisch denken is bij uitstek een competentie waarbij gebruik gemaakt wordt van convergent denken. Tevens is deze competentie intern van aard, er zijn weinig externe factoren buiten de persoon om die invloed hebben op deze competentie. De competentie is hierdoor relatief makkelijk te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid analytisch denken in combinatie met het Octogram

Analytisch denken is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen, verankeraars en analytici. Zij hebben voordeel van hun vermogen om logisch te kunnen redeneren, hun systematische manier van werken en hun zorgvuldigheid in het analyseproces.

Analytisch denken is moeilijker te ontwikkelen voor: pioniers en helpers. Zij zijn sterke gevoelstypes en vertrouwen hierdoor eerder op hun intuïtie, een meer automatisch en onbewuster proces dat minder tijd kost dan analytisch denken. Voor hen is het hierdoor is moeilijker om het analytische denken te ontwikkelen. Ze moeten hier bewust en actief hun best voor doen en moeten zoeken naar feiten en verbanden tussen feiten.

Ontwikkelen van de competentie analytisch denken

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van analytisch denken

 • Goede analyse gaat ten koste van de snelheid
 • Ik vertrouw op mijn gevoel
 • Analytisch denken moet je van nature hebben, is niet aan te leren
 • Analytisch denken belemmert mijn creativiteit
 • Analytisch denken is te afstandelijk en doodt intuïtie

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van analytisch denken

 • Meer tijd voor de analyse betekent kwalitatief betere beslissingen
 • Weloverwogen besluiten voorkomen onnodige fouten
 • Analytisch denken is goed aan te leren
 • Analytisch denken kan meer ruimte geven aan en voor creativiteit
 • Feitenkennis is soms belangrijker dan intuïtie

Tips voor ontwikkeling

Een bepaalde mate van intelligentie is vereist om analytische denken te ontwikkelen. Hoe hoger de intelligentie des te beter ontwikkelbaar. Het kan echter zijn, dat je ondanks de beschikbare intelligentie, te weinig tijd en aandacht besteedt aan het verzamelen en vergaren van informatie, het leggen van verbanden, het zoeken van oorzaken enz. Dat kan komen door verschillende oorzaken zoals te veel haast, een sterk intuïtieve inslag of een hekel aan details. Deze belemmeringen zijn op te lossen. Het kan goed zijn je intuïtie te toetsen, want goede intuïtie klopt met de feiten! Neem rust om zaken te doorgronden en vraag eventueel hulp bij de details. Zoek verder naar pittige puzzels (echt of spel), waarbij je uitgedaagd wordt om te doorgronden en te analyseren. Oefen jezelf in vragen stellen en in doorvragen.

De tests van Online Talent Manager kunnen je helpen om de aanleg voor analytisch denken voor je kandidaat specifiek in kaart te brengen.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: