Vertrouwen

01/18/2013

Definitie van de competentie vertrouwen

Uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen.

Indicatoren van vertrouwen

 • Positieve verwachtingen: gelooft dat een ander het goede doet.
 • Geen zekerheden vragen: rekent erop dat mensen doen wat ze toezeggen. Bouwt geen zekerheden in om de ander deze toezeggingen na te laten komen.
 • Uit handen geven: durft verantwoordelijkheid uit handen te geven.
 • Bij twijfel vertrouwen op de goede afloop: neigt, bij twijfel over de intenties van een ander, sneller naar een positieve dan een negatieve inschatting van de afloop.
 • Het goede verwachten: gelooft in de goede bedoelingen van anderen en handelt daar naar.

Ontwikkelbaarheid van de competentie vertrouwen

Vertrouwen is met veel inzet ontwikkelbaar.

Ontwikkelbaarheid vertrouwen in combinatie met het Octogram

Vertrouwen is makkelijker te ontwikkelen voor: helpers, teamspelers en pioniers.
Teamspelers en helpers zijn mensen die eerder anderen centraal stellen dan zichzelf. Zij stemmen zich gemakkelijker af op en gaan uit van de goede bedoelingen van anderen. Pioniers kunnen gemakkelijk leven zonder zekerheden, durven gemakkelijker risico’s te nemen en zijn optimistisch van aard.

Vertrouwen is moeilijker te ontwikkelen voor: presteerders en verankeraars.
Presteerders stellen hun doelen en prestaties centraal en geloven niet zonder meer de goede bedoelingen van anderen. Zij vinden dat zij daar sturing aan moeten geven. Verankeraars stellen het systeem en de procedures centraal en hebben behoefte aan controle en zekerheid. Geloven er niet in dat mensen zichzelf goed kunnen controleren.

Ontwikkelen van de competentie vertrouwen

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van vertrouwen

 • Vertrouwen is goed, controle is beter.
 • Mensen hebben uit zichzelf geen discipline.
 • Iedereen heeft controle nodig.
 • Wie teveel vertrouwt op anderen komt bedrogen uit.
 • Uitgaan van het negatieve is realistischer dan uitgaan van het positieve.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van vertrouwen

 • Vertrouwen geven betekent vertrouwen krijgen.
 • Vertrouwen is een keuze voor het geloven in mogelijkheden en kansen.
 • Uiteindelijk is de hele samenleving gebouwd op vertrouwen.
 • De meeste mensen zijn te vertrouwen.
 • Geloven in het goede en positieve is het begin van elke verandering.

Tips voor ontwikkeling

Met een positieve mindset en vertrouwen gaat er een hele wereld voor je open. Vertrouwen is te leren door coaching en teamtraining. Wil je weten of vertrouwen voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is? Gebruik dan de Competentie Indicator van Online Talent Manager.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: