Aansturen team

01/13/2012

Definitie van de competentie aansturen team

Op een duidelijke manier richting geven aan een team. De leiding op zich nemen.

Indicatoren van aansturen team

  • Leiderschap: profileert zich als de leider van een team. Is het coördinatiepunt van een team. ‘De spin in het web’.
  • Samenstellen: stelt teams optimaal samen zodat zij het beste resultaat behalen.
  • Richting geven: geeft richting aan de activiteiten van de afzonderlijke teamleden en van het team in zijn geheel.
  • Teameffectiviteit: zet mensen en middelen zo in dat de teamdoelstellingen worden bereikt.
  • Teamorganisatie: zorgt voor de taakverdeling binnen het team en de afstemming van de afzonderlijke activiteiten op elkaar.

Ontwikkelbaarheid van de competentie aansturen team

De competentie aansturen team is in zijn algemeenheid te ontwikkelen, niveau II.

Ontwikkelbaarheid aansturen team in combinatie met het Octogram

Aansturen team is makkelijker te ontwikkelen voor: netwerker, presteerders en in mindere mate voor teamspelers. Het aansturen van een team heeft te maken met het gezamenlijk behalen van resultaten. Netwerkers en presteerders en in mindere mate teamspelers zijn in het voordeel om dit te ontwikkelen. Persoonlijkheidstrekken als sociabiliteit en drive zijn bevorderend.

Aansturen team is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici, verankeraars en helpers. Analytici houden emotioneel afstand en net als de verankeraars zijn zij geen stuurders. Helpers neigen teveel tot begrip en zijn te procesgericht.

Ontwikkelen van de competentie aansturen team

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van aansturen team

  • Je moet eerst ervaren wat de beste manier is om iets van mensen gedaan te krijgen.
  • Mensen verschillen en ieder heeft een eigen aanpak nodig om resultaten te boeken.

Tips voor ontwikkeling

  • Ondanks een op maat gesneden aansturing is consistent gedrag belangrijk. Als je veeleisend bent, moet je dat naar iedereen zijn. De weg waarlangs je je doel bereikt kan verschillen.
  • Durf feedback te vragen aan je medewerkers.
  • Er zijn veel leiderschapstrainingen waarbij accenten liggen op visie, ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden.

Ervaring opdoen is veruit de beste manier om deze competentie te ontwikkelen. Het is belangrijk om zelfinzicht te hebben, te weten waar je zwakke kanten liggen. Op dit vlak kun je bijleren of hulp zoeken van mensen die deze eigenschap juist als kwaliteit hebben. Het kan behulpzaam zijn een training te volgen die de benodigde vaardigheden aanleert; het hebben en uitdragen van een visie, delegeren, presenteren, coachen, sturen op resultaat etc. Er zijn zeer goede trainingen te vinden op dit vlak. Durf om feedback te vragen aan je medewerkers, teamgenoten en je leidinggevende. Daar kun je je voordeel mee doen!

Wil je het managementgedrag of de leiderschapsstijlen van je kandidaat in kaart brengen, dan kunnen de tests van Online Talent Manager je daar bij helpen.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: