Aanpassingsvermogen

01/06/2012

Definitie van de competentie aanpassingsvermogen

Efficiënt blijven handelen door zich soepel aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Indicatoren van aanpassingsvermogen

  • Andere werkomgeving: past zich aan op veranderingen in de werkomgeving door bijvoorbeeld reorganisaties.
  • Interpersoonlijke veranderingen: past zich aan andere mensen, zoals cliënten, collega’s, superieuren aan.
  • Andere taken: past zich aan veranderingen in de inhoud van taken of werkmethoden aan.
  • Andere leefomgeving: past zich aan veranderingen in de leefomgeving, bijvoorbeeld door een verhuizing aan.
  • Andere verantwoordelijkheden: past zich aan veranderingen in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en regels aan.

Ontwikkelbaarheid van de competentie aanpassingsvermogen

De competentie aanpassingsvermogen is in zijn algemeenheid onder bepaalde voorwaarden ontwikkelbaar (categorie III).

Ontwikkelbaarheid aanpassingsvermogen in combinatie met het Octogram

Aanpassingsvermogen is makkelijker te ontwikkelen voor:  pioniers en strategen, vooral wanneer zij in een omgeving werken waar een beroep wordt gedaan op het vermogen om zich voortdurend aan te passen.

Aanpassingsvermogen is moeilijker te ontwikkelen voor: hoog scoorders in het blauwe en gele kwadrant. Uitgesproken verankeraars zullen moeite hebben deze competentie te ontwikkelen, omdat zij vaak veel behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid en een stabiele werkomgeving (verankeraar). Hun perfectionisme en de angst om in nieuwe omstandigheden fouten te maken of een en ander minder goed aan te kunnen is vaak de boosdoener. Helpers die de behoefte hebben veel nadruk te leggen op het persoonlijke contact en aandacht voor het individu zullen tevens minder gemakkelijk inspelen op nieuwe trends vanuit de omgeving.

Ontwikkelen van de competentie aanpassingsvermogen

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van aanpassingsvermogen

  • Door mij open te blijven stellen voor verandering blijf ik mezelf als individu ontwikkelen.
  • Aanpassing is geen verarming of tekort doen aan anderen, maar een verrijking.
  • Waarom zou ik me vast blijven klampen aan de bestaande situatie.
  • Wat heb ik te verliezen door mij aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Door me aan te passen ontstaan er nieuwe zekerheden die mij houvast geven.

Tips voor ontwikkeling

Je kunt jezelf activeren door nieuwe uitdagingen en situaties juist op te zoeken, bijvoorbeeld door het maken van een loopbaanstap. Wanneer je het moeilijk vindt in je eentje initiatieven te nemen, vraag dan hulp van je leidinggevende, collega’s of een externe coach. Een training die inzicht geeft in onderliggende gevoelens kan behulpzaam zijn.

Wil weten of het voor jouw kandidaat makkelijk is om aanpassingsvermogen te ontwikkelen? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: