Plannen en organiseren

08/31/2012

Definitie van de competentie plannen en organiseren

Effectief bepalen van doelen en prioriteiten. Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken.

Indicatoren van plannen en organiseren

 • Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor.
 • Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal.
 • Anticiperen: voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid.
 • Doelgericht: houdt vast aan het eigen plan. Laat de doelen niet los als het tegenzit. Is koersvast. Houdt de doelen voor ogen.
 • Bewaken: houdt de werkvoortgang in de gaten, is steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Ontwikkelbaarheid van de competentie plannen en organiseren

De competentie plannen en organiseren is een beheersmatige competentie en is gemakkelijk te ontwikkelen (niveau I).

Ontwikkelbaarheid plannen en organiseren in combinatie met het Octogram

Plannen en organiseren is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen, presteerders en verankeraars. Presteerders zijn erop gericht om doelen te bereiken, zij gaan vanzelf planmatig aan het werk om hun doelen te behalen. Ze schakelen gemakkelijk en bewaken de voortgang. De kracht van de strateeg zit in het langetermijnplan. De strateeg kijkt ver vooruit en voorziet mogelijke knelpunten. Zij kunnen bovendien makkelijk schakelen wanneer dit nodig is en gaan efficiënt om met tijd en middelen. De verankeraar moet het hebben van een zorgvuldige voorbereiding. Zij werken efficiënt, en bewaken de voortgang, Zij hebben echter wel wat moeite met het schakelen en improviseren als de omstandigheden dit vragen.

Plannen en organiseren is moeilijker te ontwikkelen voor: pioniers, teamspelers en helpers. Pioniers en netwerkers zijn minder planmatig ingesteld, zijn eerder geneigd tot improviseren. Werken minder efficiënt en volgen minder de voortgang. Zij hebben daardoor wat meer moeite om deze competentie te ontwikkelen. Wel kunnen zij goed schakelen wanneer de situatie erom vraagt. Teamspelers en helpers zijn geen efficiënte werkers en kunnen minder goed schakelen doordat zij meer gericht zijn op sfeer en de mensen binnen de organisatie. De zakelijkheid en het volgen van de voortgang wordt hierbij uit het oog verloren. Mensen in het rode en gele kwadrant hebben externe middelen nodig om deze competentie aan te leren dit te blijven vasthouden.

Ontwikkelen van de competentie plannen en organiseren

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van plannen en organiseren

 • Dingen komen niet vanzelf tot stand.
 • Goede planning is het halve werk.
 • Doelen stellen helpt.
 • Eerst denken dan doen.
 • Goede planning en oog voor voortgang zorgen dat je uiteindelijk efficiënter kunt werken.
 • Gestructureerd en systematische denken zorgen ervoor dat je je doelen bereikt.
 • Met een goede planning komt je niet voor verrassingen te staan.

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van plannen en organiseren

 • Improviseren werkt beter dan plannen.
 • De toekomst is niet te plannen.
 • Planning is goed, flexibiliteit is beter.
 • Chaos is de realiteit van alledag.
 • Planning is dodelijk voor de creativiteit.

Tips voor ontwikkeling

Er zijn veel trainingen op het gebied van plannen en organiseren. Bijvoorbeeld time management. Zoek (digitale) hulpmiddelen om je hierbij te ondersteunen. Probeer je werk in blokken te plannen en laat je niet afleiden door externe factoren. Maak aan het begin van de dag of week een lijst met haalbare doelen, stel prioriteiten en zorg dan dat je je doelen een voor een afwerkt.

Met de Competentie Indicator kun je inzichtelijk maken of de competentie plannen en organiseren voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: