Cijfervaardigheid

09/07/2012

Defenitie van de competentie cijfervaardigheid

In getallen kunnen denken, oog hebben voor cijfers.

Indicatoren van cijfervaardigheid

 • Affiniteit: werkt graag met cijfers. Is bereid om veel rekenwerk te verrichten.
 • Gecijferdheid: is bereid om in getallen te denken. Is niet bang voor cijfers, vermijdt ze niet.
 • Rekenvaardigheid: kan vlot rekenen, met of zonder elektronische hulpmiddelen.
 • Oog voor cijfers: ziet snel of cijfermatige uitkomsten kunnen kloppen of juist niet.
 • Accuratesse: gaat nauwkeurig met cijfers om. Maakt weinig of geen rekenfouten.

Ontwikkelbaarheid van de competentie cijfervaardigheid

Cijfervaardigheid is in zijn algemeenheid redelijk te ontwikkelen omdat je hierbij baat hebt van veel oefenen. Sommige mensen hebben hier echter wat meer aanleg voor dan anderen. Deze aanleg kun je in kaart brengen met een numerieke test.

Ontwikkelbaarheid cijfervaardigheid in combinatie met het Octogram

Cijfervaardigheid is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen en analytici. Strategen en analytici werken van nature graag met cijfers. Dus voor hen is deze competentie makkelijker te ontwikkelen. Zij hebben eerder oog voor cijfers.

Cijfervaardigheid is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers, pioniers en netwerkers. Helpers zijn meer gericht op de mensen dan op cijfers. Werken met cijfers vraagt systematisch werken. Pionier en netwerkers zijn hier minder goed in. Improviseren meer en zijn intuïtieve mensen. Zij hebben minder concentratie om zich te focussen op uitgebreide cijfermatige informatie.

Correlaties tussen cijfervaardigheid en de Octogramrollen zijn niet heel sterkt. Dit komt doordat cijfervaardigheid voor een groot deel afhangt van de algemene intelligentie.

Ontwikkelen van de competentie cijfervaardigheid

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van cijfervaardigheid

 • Cijfervaardigheid is niet belangrijk meer.
 • Waarom zou ik tijd besteden aan rekenen als ik een computer hebt die dat voor me doet?
 • Ik heb een hekel aan rekenen.
 • Ik heb weinig aanleg om te rekenen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van cijfervaardigheid

 • Zelf rekenen en met behulp van de computer versterken elkaar.
 • Je hebt niet altijd een computer bij je dus het blijft belangrijk.
 • Cijfervaardigheid hoort bij je algemene ontwikkeling.
 • Door te rekenen houd je je hoofd erbij.
 • Door veel te oefenen onderhoud je je vaardigheid.

Tips voor ontwikkeling

De competentie cijfervaardigheid is bij een gemiddelde of goede intelligentie gemakkelijk te ontwikkelen. Het is een kwestie van oefenen. Heel veel doen, feedback krijgen op je fouten, ezelsbruggetjes leren. Gebruik zo min mogelijk een rekenmachine, dat helpt je niet om zelf te rekenen. Oefen hoofdrekenen. De affiniteit met cijfers is niet zo goed te ontwikkelen, maar dat kun je ondervangen door heel veel doen en ook in je dagelijks leven steeds de cijfers op te zoeken. Het doen van cijfermatige spelletjes of maken van cijfermatige puzzels kan hier ook bij helpen.

Met de numerieke tests van Online Talent Manager kun je de aanleg tot cijfervaardigheid in kaart brengen.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: