Cijfermatig denken

09/14/2012

Definitie van de competentie cijfermatig denken

Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen door analyseren, combineren en concluderen. Een vraagstuk langs rekenkundige weg benaderen en oplossen.

Indicatoren van cijfermatig denken

 • Rekenformules: past de juiste rekenkundige berekeningen toe om een cijfermatig gesteld probleem op te lossen.
 • Kwantificeren: zet een vraagstelling om naar cijfers. Pakt een vraagstuk op rekenkundige manier aan en lost deze op rekenkundige manier op.
 • Ordenen: ordent, systematiseert en structureert cijfermatige informatie overzichtelijk.
 • Concluderen: trekt relevante conclusies uit cijfermatige informatie. Heeft oog voor cijfermatige trends.
 • Correleren: legt of ziet verbanden tussen cijfermatige gegevens.

Ontwikkelbaarheid van de competentie cijfermatig denken

De competentie cijfermatig denken is te ontwikkelen. Een bepaalde mate van intelligentie is hiervoor vereist.

Ontwikkelbaarheid van cijfermatig denken in combinatie met het Octogram

Cijfermatig denken is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen, analytici en verankeraars, zij hebben meer aanleg voor cijfermatig denken. Ze zijn gestructureerd en richten zich op het analyseren van feitelijke informatie. Zij hebben een sterke affiniteit met cijfermatig denken.

Cijfermatig denken is moeilijker te ontwikkelen voor: pioniers, teamspelers en helpers, zij hebben van nature minder aanleg tot cijfermatig denken. Zij zijn veel meer gevoelstypen die hun conclusies trekken op basis van intuïtie.

Ontwikkelen van de competentie cijfermatig denken

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van cijfermatig denken

 • Cijfers zijn aan mij niet besteed.
 • Wat zeggen cijfers nou in wezen?
 • Cijfers kun je gemakkelijk manipuleren.
 • Cijfermatig denken is niet te leren.
 • Ik hebt altijd al een hekel gehad aan cijfers.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van cijfermatig denken

 • Alles is te leren, ook cijfermatig denken.
 • Cijfermatig denken helpt een objectiever beeld van problemen te krijgen.
 • Cijfermatig denken helpt de complexe werkelijkheid beter te begrijpen.
 • Zonder cijfermatig denken kom je niet ver in deze wereld.
 • Cijfermatig denken helpt je argumenten te onderbouwen.

Tips voor ontwikkeling

Ook intuïtieve denkers ontkomen er niet aan om hun argumenten met cijfers te onderbouwen. Kosten en baten moeten tegen elkaar opwegen. In elke organisatie is inzicht in kosten en opbrengsten belangrijk. Neem rust om cijfermatige informatie te doorgronden en vraag eventueel hulp bij de details. Zoek hulp van anderen die gewend zijn om met cijfermateriaal te werken en laat je uitleggen hoe het werkt.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: