Discipline

03/09/2012

Definitie van de competentie discipline

Zich houden aan het beleid, de procedures, planningen, voorschriften etc. die binnen de organisatie gelden.

Indicatoren van discipline

 • Kennis van regels: heeft kennis van de procedures, planningen en voorschriften die gelden voor eigen functie.
 • Getrouwe melding: meldt op verzoek eerlijk als personen zich niet aan geldende regels en procedures houden.
 • Inzicht in de regels: begrijpt welke procedures, planningen en voorschriften die met de functie verband houden van meer of minder belang zijn.
 • Rots in de branding: houdt zich aan afgesproken regels en procedures. Wijkt hier niet ongevraagd van af.
 • Regelvast: past zich aan aan het beleid en de regels en procedures van de organisatie. Volgt regels en procedures ook onder druk, wijkt er alleen in overleg vanaf.

Ontwikkelbaarheid van de competentie discipline

De competentie discipline is redelijk goed te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid discipline in combinatie met het Octogram

Discipline is makkelijker te ontwikkelen voor:
verankeraars en presteerders. Discipline vraagt de bereidheid om je te voegen naar het beleid en rekening houden met procedures. Het vraagt om eerst te investeren en de beloning uit te stellen. Om iets te bereiken en te realiseren moeten mensen leren gedisciplineerd en taakgericht te werken. Presteerders en verankeraars hebben dat van nature het meest. De presteerder heeft hierbij de focus op de kwantiteit en de verankeraar op de kwaliteit.

Discipline is moeilijker te ontwikkelen voor: pioniers, teamspelers en helpers. De relationele typen hebben minder focus op de kwaliteit en taken, zij zoeken liever het contact met anderen. De pionier wordt van natura afgeleid van de taken door allerlei associaties die opkomen. De Teamspeler en Helper laten zich van hun taken afleiden door anderen.

Ontwikkelen van de competentie discipline

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van discipline

 • Door discipline verlies je authenticiteit.
 • Discipline remt de persoonlijke ontwikkeling.
 • Discipline leidt tot kuddegedrag.
 • Discipline is voor de dommen, mensen met inzicht hebben dat niet nodig.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van discipline

 • Met discipline lever je in maar uiteindelijke levert het veel op.
 • Discipline is een noodzakelijke voorwaarde om echt succesvol te zijn.
 • Met discipline kom je verder dan met passie.
 • Zin maken leidt tot resultaten.

Tips voor ontwikkeling

De competentie discipline is relatief makkelijk te ontwikkelen als iemand hiertoe echt gemotiveerd is. Cursussen time-management of coaching kunnen uitkomst bieden.

Met de Competentie Indicator kun je inzichtelijk maken of discipline ook voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: