Conflicthantering

03/16/2012

Definitie van de competentie conflicthantering

Vaardigheid in hanteren van conflicten; conflicten niet laten escaleren. Conflicten niet uit de weg gaan maar aangrijpen als kansen om tot win-win situaties te komen.

Indicatoren van conflicthantering

 • Durf: durft tegenstelling en conflicten te benoemen en interventies te plegen.
 • Win-win streven: zoekt bij conflicten naar win-win oplossingen, maar pakt soms verlies.
 • Conflictmanagement: is in staat conflicten te de-escaleren.
 • Win-win realiseren: vindt win-win oplossingen bij conflicten.
 • Beheersbaarheid: is in staat de greep op conflicten te versterken of te behouden.

Ontwikkelbaarheid van de competentie conflicthantering

De competentie conflicthantering is in zijn algemeenheid onder bepaalde voorwaarden ontwikkelbaar (niveau III).

Ontwikkelbaarheid van conflicthantering in combinatie met het Octogram

Conflicthantering is makkelijker te ontwikkelen voor:
netwerkers, presteerders en strategen. Zij zijn in het voordeel om de competentie conflicthantering te ontwikkelen. Conflicthantering vraagt om partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan en niet bereid zijn naar elkaar te luisteren aan tafel te krijgen, te beïnvloeden zowel op een expressieve, enthousiasmerende manier (netwerker) als op basis van argumenten (strateeg) en praktische oplossingen en confrontatie (presteerder).

Conflicthantering is moeilijker te ontwikkelen voor: teamspelers, helpers, pioniers, analytici en verankeraars. Teamspelers en helpers gaan conflicten liever uit de weg en gaan niet gemakkelijk de confrontatie aan. Zij hebben moeite met conflicten en zullen snel toegeven aan de ander om de lieve vrede te bewaren zelfs als zij het gelijk aan hun kant hebben. Pioniers zijn sterk intuïtief en minder van de argumenten, verankeraars en analytici beroepen zich wel op feiten, maar gaan minder gemakkelijk de confrontatie aan en nemen minder gemakkelijk het initiatief.

Ontwikkelen van de competentie conflicthantering

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van conflicthantering

 • Het gaat altijd om objectiviteit en de feiten en niet om emoties.
 • Als je conflicten aangaat worden relaties voor altijd beschadigd.
 • Sommige tegenstellingen zijn niet te overbruggen.
 • Er zijn altijd winnaars en verliezers.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van conflicthantering

 • Conflicten los je op door je mening over winnen en verliezen los te laten.
 • Iedereen moet water bij de wijn doen om conflicten op te lossen.
 • Vertrouwen in de goede afloop en de wil om vanuit een ander perspectief te kijken helpt om conflicten op te lossen.
 • Waar een wil is, is een weg.

Tips voor ontwikkeling

Er zijn diverse trainingen op het gebied van conflicthantering. Inzicht in achterliggende belangen, gevoeligheden en verschillende stijlen helpt om een conflict op te lossen. Inzicht in innerlijke blokkades om conflicten te durven aangaan helpt om deze competentie te ontwikkelen. Voor veel mensen kan het een openbaring zijn te weten dat gelijk hebben een enorme valkuil is: je zoekt daardoor te veel de confrontatie en je voelt je door je ‘gelijk’ gerechtvaardigd om dat te doen. In werkelijkheid is je gelijk slechts jouw beleving van een complexe werkelijkheid. De te leren gesprekstechnieken in dit kader zijn: doorvragen naar achterliggende belangen en gevoelens, eigen gevoelens uiten, feedback geven op een opbouwende wijze, ook als het over niet gewaardeerd gedrag gaat.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of conflicthantering voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: