Samenwerken

03/26/2012

Definitie van de competentie samenwerken

Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor volledig inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.

Indicatoren van samenwerken

 • Motivatie: is bereid met anderen samen te werken. Ziet in dat samenwerken leidt tot betere prestaties voor het bedrijf als geheel.
 • Hulpvaardigheid: helpt uit eigen beweging collega’s zonder direct eigenbelang. Heeft iets voor anderen over.
 • Omgang: plezierige omgang nastreven. streeft een plezierige omgang na. Doet bij onenigheid en conflicten moeite om de relatie open te houden en een goede verstandhouding te bereiken.
 • Verbondenheid: stelt het gezamenlijke belang boven het eigenbelang. Zet zich naar beste kunnen in voor een gemeenschappelijk doel.
 • Geven en nemen: geeft en neemt in de samenwerking. Is op de juiste momenten en in juiste mate assertief of aanpassingsbereid. Is bereid fouten te erkennen.

Ontwikkelbaarheid van de competentie samenwerken

De competentie Samenwerken is ontwikkelbaar door grote inzet (niveau III).

Ontwikkelbaarheid samenwerken in combinatie met het Octogram

Samenwerking is makkelijker te ontwikkelen voor: teamspelers, zij werken graag samen en leveren graag een bijdrage aan een goede sfeer. Wel vinden zij het lastig als er conflicten ontstaan omdat zij gericht zijn op harmonie. Zij dienen zich te realiseren dat conflicten juist tot een hoger niveau van samenwerken kunnen leiden als zij op een goede manier opgelost worden.

Samenwerking is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici, zij zijn gericht op de inhoud en feiten en werken vaak liever solistisch. Ze ervaren minder de behoefte om samen te werken met anderen.

Ontwikkelen van de competentie samenwerken

Helpende overtuigingen bij de ontwikkeling van samenwerken

 • Samenwerken leidt tot betere resultaten.
 • Het geheel is meer de som van de delen
 • Mensen vullen elkaars competenties aan
 • Samenwerken leidt tot een betere sfeer en verbinding van mensen

Belemmerende overtuigingen bij de ontwikkeling van samenwerken

 • Met samenwerken gaat veel tijd verloren.
 • Samenwerken leidt tot veel gepraat en verlies van productiviteit.
 • Samenwerken wordt vaak een doel op zich.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot geen verantwoordelijkheid
 • De zwakste schakel bepaalt het resultaat van het team.

Tips voor ontwikkeling

Een goede en productieve samenwerking opbouwen kost tijd. Je kunt samenwerking van een team bevorderen door een team gemeenschappelijke doelen te geven en hen aan te spreken op hun complementariteit in het team. Een groep/team doorloopt altijd een aantal verschillende stadia (zie groepsdynamica theorieën) die niet altijd even productief zijn. Als een team niet productief genoeg is kan het zinvol zijn om te bepalen in welke fase het team verkeerd en op basis daarvan interventies te plegen die ervoor zorgen dat het team in een meer productieve fase terecht komt. Tevens is het van belang dat de groepsleden elkaar goed kennen en zich hierdoor bewust zijn van elkaars kwaliteiten en valkuilen. Dit vergt echter wel de nodige openheid en bereidheid om elkaar te vertrouwen.

Als je bij jezelf de competentie samenwerken wilt ontwikkelen dan is het belangrijk om je eigen kwaliteiten en valkuilen helder te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je open staat voor anderen en dat je bereid bent je oprecht te verdiepen in hun opvattingen en invalshoeken en hiervan te leren. Het testinstrumentarium van Online Talent Manager kan je hierbij helpen.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: