Visie

03/30/2012

Definitie van de competentie visie

Vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis van scenario’s voor 2-5 jaar.

Indicatoren van de competentie visie

 • Tijdsperspectief: wil en kan verder kijken dan hier-en-nu. Is bereid zich los te maken van het doen en denken van alledag.
 • Trends: ziet trends die van belang (kunnen) zijn voor de eigen functie, afdeling of organisatie.
 • Scenario’s: bedenkt meerdere mogelijkheden voor het aanpakken en oplossen van problemen.
 • Onafhankelijkheid: legt de eigen visie aan de dag; laat zich niet leiden door de mening van anderen.
 • Beleidsdenken: denkt beleidsmatig. Kan beleidslijnen opstellen/ontwerpen en strategieën formuleren.

Ontwikkelbaarheid van de competentie visie

Ontwikkeling is vrij lastig, maar met inspanning kun je resultaat boeken (niveau III).

Ontwikkelbaarheid van visie in combinatie met het Octogram

Visie is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen, presteerders en netwerkers. Voor het hebben en ontwikkelen van een visie moet je zaken in een breder perspectief kunnen plaatsen. Vooral strategen zijn hierbij in het voordeel omdat zij goed abstract en rationeel kunnen denken en ver vooruit kijken. Hierdoor zijn ze goed in staat scenario’s uit te werken en argumenten te bedenken die hun visie feitelijk ondersteunen. Presteerders zijn in het voordeel door hun onafhankelijkheid en het hebben van een eigen mening/visie. Daarnaast zijn zij goed in staat om hun eigen visie te concretiseren en de daadwerkelijke uitvoering ervan te sturen. Tot slot zijn netwerkers vooral goed in het onderkennen van trends doordat zij door hun goede communicatieve vaardigheden informatie en ideeën bij anderen vandaan halen. Tevens kunnen zij een visie goed uitdragen doordat zij er emotie in leggen en anderen makkelijk overtuigen.

Visie is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers en teamspelers, zij zijn sterk gericht op de interne wereld bij gevoelens en emoties. Zij zijn bezig met hoe dingen bij individuele anderen en/of de groep vallen in het hier-en-nu. Zij missen het rationeel denkende-aspect dat belangrijk is voor de competentie visie doordat zij veel meer de focus hebben op het beleven van emoties in het hier-en-nu. Tevens vinden zij het vaak moeilijk om onafhankelijk te denken omdat zij sterk op de ander(en) gericht zijn.

Ontwikkelen van de competentie visie

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van visie

 • Visionairs zijn hemelbestormers die niet met beide benen op de grond staan.
 • Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
 • Wat heb ik hier nu aan in het functioneren van alledag, wat is de praktische toepassing hiervan?
 • Al die scenario’s zijn leuk op papier maar wat heb ik er aan? De werkelijkheid is immers moeilijk te sturen en altijd anders.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van visie

 • Met gezond verstand kun je een visie hebben.
 • Een visie helpt je je plan uit te voeren.
 • Mensen die niet vooruit kijken blijven stilstaan.
 • Met een duidelijke visie kun je mensen makkelijker enthousiasmeren en overtuigen.

Tips voor ontwikkeling

Om meer visie te ontwikkelen kan het helpen tijd te maken voor de volgende activiteiten;

 • Het verleden analyseren en trends doortrekken naar de toekomst
 • Informatie inwinnen; bijvoorbeeld het lezen van literatuur, maatschappelijke en/of technologische ontwikkelingen bijhouden
 • Een strategische manager/coach zoeken
 • Marketingactiviteiten ontplooien
 • Stilstaan bij de visie/missie van de organisatie

Door de Competentie Indicator in te zetten ontdek je of de competentie visie voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: