Voortgangscontrole

04/06/2012

Definitie van de competentie voortgangscontrole

Effectief bewaken van de voortgang in eigen werk of aan anderen gedelegeerd werk. Opstellen en uitvoeren van procedures om deze voortgang te controleren.

Indicatoren van voortgangscontrole

 • Systematisch: zet een systeem voor het controleren van de voortgang van eigen of gedelegeerd werk op.
 • Controleren: gaat regelmatig na of werkzaamheden op schema liggen. Is altijd goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.
 • Terugkoppeling: stuurt erop aan dat degene die gedelegeerd werk verricht uit zichzelf regelmatig terugkoppelt over de stand van zaken.
 • Kwaliteitscontrole: gaat daadwerkelijk met enige regelmaat na of werkzaamheden van goede kwaliteit zijn. Is en blijft goed geïnformeerd over de stand van zaken.
 • Afwijkingen bewaken: stelt planningen en processen op om problemen met de voortgang van werkzaamheden te kunnen bewaken.

Ontwikkelbaarheid van de competentie voortgangscontrole

De competentie voortgangscontrole is in redelijke mate ontwikkelbaar (niveau II).

Ontwikkelbaarheid voortgangscontrole in combinatie met het Octogram

Voortgangscontrole is makkelijker te ontwikkelen voor: presteerders, strategen en verankeraars. Zowel presteerders, strategen als verankeraars zijn in een bepaald opzicht gericht op controle waardoor deze competentie voor hen makkelijk te ontwikkelen is. Verankeraars zijn methodisch en gericht op systematische controle van werkzaamheden waardoor zij deze competentie van nature in zich hebben. Presteerders zijn resultaatgericht en controleren vooral of de uit te voeren werkzaamheden naar de juiste persoon gedelegeerd zijn en tijdig worden afgerond. Strategen zijn goed in staat anderen aan te sturen en hen tijdig de stand van zaken te laten terugkoppelen waardoor zij deze competentie relatief makkelijk kunnen ontwikkelen.

Voortgangscontrole is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers en teamspelers, zij zijn gericht op anderen en hierdoor minder zakelijk/taakgericht. Ze zijn van nature gericht op een goed contact met anderen en hebben veel vertrouwen in de andere. Controleren is voor hen in deze zin een contradictie, zij zien controleren als wantrouwen.

Ontwikkelen van de competentie voortgangscontrole

Helpende overtuigingen voor het ontwikkelen van voortgangscontrole

 • Vertrouwen is goed, controle is beter.
 • Je helpt mensen door ze attent te maken op wat er moet gebeuren.
 • Zonder voortgangscontrole boek je geen resultaten.
 • Voortgangscontrole werkt!
 • Controle geeft overzicht waardoor je weet wat er echt speelt

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van voortgangscontrole

 • Iedereen moet zo taakvolwassen zijn dat controle overbodig is.
 • Ik ben niet aangenomen om politieagent te spelen.
 • Professionals nemen hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Voortgangscontrole is niet meer van deze tijd.

Tips voor ontwikkeling

Om de competentie voortgangscontrole te ontwikkelen zijn er diverse time-management trainingen op de markt. Daarnaast kun je gebruik maken van diverse papieren of elektronische hulpsystemen als crm en agenda’s met automatische signaleringen.

Door het inzetten van de Competentie Indicator ontdek je of de competentie voortgangscontrole voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: