Omgang met details

08/03/2012

Definitie van de competentie omgang met details

Aandacht hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met gedetailleerde informatie. In staat zijn lang ingespannen de aandacht op een taak of probleem gericht te houden.

Indicatoren omgang met details

 • Opmerkzaamheid: merkt details op, die toch echt van groot belang zijn.
 • Precisie: heeft natuurlijke interesse voor werk dat veel geduld en precisie vraagt.
 • Concentratie: kan de aandacht langdurig richten op details.
 • Aandacht: besteedt graag aandacht aan details.
 • Oog voor detail: wil tot perfecte resultaten komen door alle details uit te werken.

Ontwikkelbaarheid van de competentie omgang met details

Met de juiste focus is de competentie omgang met details ontwikkelbaar.

Ontwikkelbaarheid van omgang met detail in combinatie met het Octogram

Omgang met details is makkelijker te ontwikkelen voor: verankeraars, analytici en strategen. Verankeraars kunnen zich langdurig concentreren op details. Van nature handelen zij taken al een voor een af en behouden zij het overzicht. Ook de analyticus en de strateeg hebben profijt van hun concentratievermogen en hun convergerende denkstijl. Ze verzamelen de feiten en nemen op basis daarvan hun besluit. Ook helpers hebben een bepaalde geneigdheid tot precies werken en hebben oog voor details.

Omgang met details is moeilijker te ontwikkelen voor: netwerkers en pioniers. Voor netwerkers en pioniers is omgang met details veel moeilijker te ontwikkelen vanwege hun relatiegerichtheid. Zij zijn snel afgeleid en zijn divergerende denkers. Hun spontaniteit en impulsiviteit zorgen ervoor dat zij zich niet goed kunnen concentreren op details.

De presteerder is wat minder precies en minder op details gericht maar kan dit voor de ontwikkeling van omgang met details goed compenseren door zijn goede concentratievermogen.

Ontwikkelen van de competentie omgang met details

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van omgang met details

 • Succes schuilt in de details
 • Perfectie loont
 • De toppers onderscheiden zich door oog voor detail.
 • Het zijn de kleine dingen die het doen.
 • Met oog voor detail kun je het verschil maken.

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van omgang met details

 • Details zijn niet meer van deze tijd
 • Goed is goed genoeg
 • Als de hoofdlijnen maar kloppen
 • Een product hoeft niet goed te zijn om het te kunnen verkopen.
 • Beleving is belangrijker dan detailgerichtheid.

Tips voor ontwikkeling

Wie wil je zijn? Wil je een specialist zijn, dan maken details het verschil! Maak het een onderdeel van je strategie. Kijk om je heen wie er oog voor details hebben en vraag om tips om je detailgerichtheid te verbeteren.

Ben je een intuïtieve denker, zie dan de toegevoegde waarde van de convergerende denker. Laat mensen met meer detailgerichtheid met je meekijken of je werk controleren. Hierdoor krijg je zelf ook meer oog voor details.

Wil je weten of de competentie omgang met details voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is? Gebruik dan de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: