Flexibel gedrag

07/27/2012

Definitie van de competentie flexibel gedrag

Als zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Indicatoren van flexibel gedrag

 • Expressiviteit: kan uiteenlopende emoties van uiteenlopende intensiteit na elkaar laten zien.
 • Afstemming: stemt de eigen gedragsstijl af op de gedragsstijl van een ander (of een groep), zodat een gunstige indruk wordt bevorderd.
 • Gedragsrepertoire: kan verschillende gedragsstijlen laten zien.
 • Wendbaarheid: is in staat de eigen gedragsstijl aan te passen aan een situatie of behoefte om zo een bepaald doel te bereiken.
 • Aanpassing: past de eigen gedragsstijl aan de gedragsstijl van een ander of een groep aan.

Ontwikkelbaarheid van de competentie flexibel gedrag

De competentie flexibel gedrag is met grote inzet te ontwikkelen (niveau III).

Ontwikkelbaarheid van flexibel gedrag in combinatie met het Octogram

Flexibel gedrag is makkelijker te ontwikkelen voor: netwerkers en strategen. De strateeg heeft voordeel van zijn overzicht en rationele en generaliserende kijk op zaken. Is daardoor eerder in staat om obstakels te zien en gedrag daarop aan te passen. Netwerkers hebben het voordeel dat zij een groot gedragsrepetoir bezitten. Zij zijn daardoor in staat om obstakels in het contact naar hun hand te zetten.

Flexibel gedrag is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici. De analyticus heeft teveel oog voor de feiten en details. Heeft minder oog voor gedrag van zichzelf en de ander en past zich daarom minder snel aan.

Ontwikkelen van de competentie flexibel gedrag

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van flexibel gedrag

 • Je moet me nemen zoals ik ben.
 • Het zijn alleen de feiten die ertoe doen.
 • Gedragsverandering is een teken van zwakte.
 • Men dient consequent te zijn.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van flexibel gedrag

 • Je bereikt meer met stroop dan met azijn.
 • Je gedrag aanpassen aan de omgeving is een kwestie van kracht.
 • Je bent niet onecht als je je gedrag aanpast.

Tips voor ontwikkeling

Door te investeren in coaching en training is deze competentie te ontwikkelen. Hierbij dient de nadruk te liggen op het oefenen met verschillende gedragsstijlen.

Of flexibel gedrag voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is ontdek je met de Competentie Indicator!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: