Omgaan met diversiteit

07/20/2012

Definitie van de competentie omgaan met diversiteit

Gemakkelijk en effectief omgaan met mensen van verschillende status, nationaliteit, cultuur, leeftijd en algemene ontwikkeling.

Indicatoren van diversiteit

 • Andere status: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van verschillende – hetzij veel `lagere` hetzij veel `hogere` – maatschappelijke status.
 • Andere leeftijd: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van verschillende – hetzij veel hogere hetzij veel lagere – leeftijd.
 • Andere nationaliteit: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van een nationaliteit die in aard sterk afwijkt van de eigen nationaliteit.
 • Ander kennisniveau: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen met een ander niveau van algemene ontwikkeling – veel `hoger’ of juist veel `lager’.
 • Andere cultuur: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van een andere cultuur die in aard sterk afwijkt van de eigen cultuur.

Ontwikkelbaarheid van de competentie omgaan met diversiteit

De competentie omgaan met diversiteit heeft te maken met mensen die anders zijn dan jezelf waardoor deze sterk een beroep doet om relationele flexibiliteit en externe gerichtheid. De competentie omgaan met diversiteit is ontwikkelbaar door grote inzet (niveau III).

Ontwikkelbaarheid van omgaan met diversiteit in combinatie met het Octogram

Omgaan met diversiteit is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers, zij zijn nieuwsgierig van aard en staan open voor experimenteren. Zij hebben hier voordeel van omdat zij geneigd zijn mensen die anders zijn interessant te vinden. Daarnaast zijn pioniers flexibel van aard en passen zij zich hierdoor makkelijk aan anderen.

Omgaan met diversiteit is moeilijker te ontwikkelen voor: verankeraars en analytici. Verankeraars zijn meer gericht op feiten en taken en minder op mensen. Staan minder open voor het nieuwe en geven zichzelf en hun emoties/gevoelens minder snel bloot. Verankeraars en analytici hebben beiden behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. De omgang met onbekende mensen die anders zijn dan zij veroorzaakt bij hun onzekerheid en onduidelijkheid.

Ontwikkelen van de competentie omgaan met diversiteit

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van omgaan met diversiteit

 • Wat een boer niet kent, eet hij niet
 • Mensen moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden
 • Zo gaan wij hier nu eenmaal met elkaar om

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van omgaan met diversiteit

 • Van vreemden kun je veel leren
 • Op de lange termijn levert diversiteit iets op
 • Diversiteit biedt kansen voor vernieuwing
 • Diversiteit brengt nieuwe ervaringen

Tips voor ontwikkeling

 • Onderzoek je eigen opvattingen/(voor)oordelen ten aanzien van mensen die anders zijn dan jezelf
 • Als je vooraf gehinderd wordt door negatieve ervaringen uit het verleden laat je dan niet teveel door deze ervaringen leiden maar onderzoek dan of dit wel overeenkomst met de feiten
 • Verzamel vooraf informatie over andere bevolkingsgroepen
 • Bedenk wat anderen kunnen toevoegen en kijk hierbij vooral naar de voordelen

Of de competentie omgaan met diversiteit voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is kun je ontdekken met de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: