Zelfontwikkeling

08/10/2012

Definitie van de competentie zelfontwikkeling

Zich inspannen voor de eigen ontwikkeling ten behoeve van de eigen (professionele) vaardigheden, loopbaanperspectieven en de organisatie.

Indicatoren van zelfontwikkeling

 • Investeren: investeert tijd en geld in de eigen ontwikkeling door middel van zelfstudie en cursussen. Doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen.
 • Afstemmen: stemt de eigen ontwikkeling af op het belang van de organisatie. Doet aan zelfstudie en volgt cursussen die van waarde zijn voor de eigen loopbaan en de organisatie.
 • Zelfsturing: legt sterke professionele zelfsturing aan de dag. Is actief met het plannen en managen van de eigen loopbaan. Is carrièregericht.
 • Ambitie: komt op voor de eigen loopbaan, vraagt hier aandacht voor bij het management. Zorgt ervoor wat betreft de eigen loopbaan niet over het hoofd te worden gezien bij de verdeling van opleidingsbudgetten.
 • Netwerken: legt en onderhoudt binnen, maar eventueel ook buiten, de eigen organisatie contacten die nuttig (kunnen) zijn voor de eigen loopbaan.

Ontwikkelbaarheid van de competentie zelfontwikkeling

Met grote inzet is de competentie zelfontwikkeling ontwikkelbaar.

Ontwikkelbaarheid zelfontwikkeling in combinatie met het Octogram

Zelfontwikkeling is makkelijker te ontwikkelen voor: netwerkers en presteerders. Initiatief, ambitie, doelen stellen en daarvoor gaan helpen om jezelf te ontwikkelen. Dit zijn aspecten in de persoon die netwerkers en presteerders van nature bezitten. Zij zijn ook de mensen die graag relaties zoeken waar zij in hun loopbaan profijt van hebben. Komen op voor hun eigen belangen.

Zelfontwikkeling is moeilijker te ontwikkelen voor: teamspelers, helpers en analytici, zij hebben minder de eigenschappen die zelfontwikkeling vraagt. Zij denken eerder aan de ander en aan de organisatie dan aan zichzelf.

Voor strategen is het in hun voordeel dat zij graag architect van hun eigen loopbaan zijn, zij zijn echter minder actieve netwerkers om daar ook direct profijt van te hebben.

Ontwikkelen van de competentie zelfontwikkeling

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van zelfontwikkeling

 • Als je ambitie hebt, doe je anderen tekort.
 • Investering in je eigen ontwikkeling levert weinig op.
 • Ik ben niet het type om mezelf te ontwikkelen.
 • Ontwikkeling van jezelf leidt niet tot meer geluk of tevredenheid.
 • Ik heb geen tijd om in mezelf te investeren.
 • Kinderen die vragen worden overgeslagen.
 • Ik ben hier om te werken, niet om mezelf te ontwikkelen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van zelfontwikkeling

 • Als je je niet ontwikkelt blijf je stil staan.
 • Investeren in jezelf is investeren in je toekomst.
 • Als je jezelf niet ontwikkelt raak je gefrustreerd.
 • Iedereen moet het beste uit zichzelf halen.
 • De wereld verandert snel, zorg dat je bijblijft.
 • Wordt niet afhankelijk van je baas.
 • Jezelf ontwikkelen is ook de organisatie waarvoor je werkt ontwikkelen.

Tips voor ontwikkeling

Als je iets wilt bereiken moet je voor jezelf opkomen. Maak ook de belangen voor de organisatie duidelijk, op die manier kan je organisatie je ondersteunen in je zelfontwikkeling. Je hebt doorzettingsvermogen en een doel voor ogen nodig. Zie het nut van zelfontwikkeling.

Ontdek met de Competentie Indicator of zelfontwikkeling voor jouw kandidaat goed te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: