Ondernemerschap

08/17/2012

Definitie van de competentie ondernemerschap

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

Indicatoren van ondernemerschap

 • Autonomie: handelt zelfstandig. is grensverleggend bezig binnen financiële en commerciële kaders. Zoekt actief naar groeikansen.
 • Gat in de markt zien: heeft een neus voor zaken. Ziet het gat in de markt en springt daarop in. Signaleert kansen. Heeft een juiste inschatting van opbrengsten.
 • Risico aangaan: is bereid om – verantwoorde – risico’s aan te gaan. Kan leven met onzekerheden van financiële of andere aard.
 • Gedrevenheid: heeft visie en gedrevenheid. Heeft heilig geloof in eigen idee. Is optimistisch. Gaat ervoor alsof het zijn/haar eigen bedrijf is.
 • Verlies nemen: is in staat verlies te nemen, tijdig te stoppen en met iets anders te beginnen.

Ontwikkelbaarheid van de competentie ondernemerschap

De competentie ondernemerschap is moeilijk ontwikkelbaar. Echter met veel inspanning kunnen mensen die van nature niet de eigenschappen hebben om ondernemerschap te tonen dit gedrag toch laten zien.

Ontwikkelbaarheid ondernemerschap in combinatie met het Octogram

Ondernemerschap is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers, netwerkers en presteerders. Ondernemerschap is in aanleg het meest aanwezig bij pioniers, netwerkers en presteerders. Ondernemerschap vraagt het durven nemen van risico;s, loslaten van zekerheden, (het inzetten van eigen geld voor een onderneming met de kans alles te verspelen). Daarnaast is het belangrijk om initiatief te nemen, een neus voor zaken te hebben, optimisme en gedrevenheid te laten zien. Ondernemerschap vraagt om het zetten van stappen en om dingen uit te proberen zonder zekerheid of het ook gaat lukken. De pionier, netwerker en presteerder hebben deze eigenschappen.

Ondernemerschap is moeilijker te ontwikkelen voor: verankeraars, analytici, teamspelers en helpers. Voor de verankeraar, analyticus,teamspeler en helper is ondernemerschap moeilijker te ontwikkelen. Zij hebben meer moeite met financiële onzekerheid en zijn afwachtend. Zij zullen minder snel kansen zien en risico;s nemen als ze deze niet kunnen onderbouwen.

Ontwikkelen van de competentie ondernemerschap

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van ondernemerschap

 • Ondernemerschap zit in je bloed, je kunt het niet leren
 • Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd
 • Ondernemers zijn opportunisten, dat past niet bij mijn persoonlijkheid
 • Ik kan mijn product niet verkopen
 • Ik ben te bescheiden om op de voorgrond te treden.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van ondernemerschap

 • Al is het niet gemakkelijk, ondernemerschap is aan te leren
 • Met een goede voorbereiding en een goed plan, kom je heel ver
 • Als expert heb je al een product: je kennis!
 • Je bent zelf het product, realiseer je dat anderen voor je kennis willen betalen.
 • Ondernemerschap hoef je niet alleen te doen.

Tips voor ontwikkeling

Marketing en verkoop zijn belangrijke bouwstenen om jezelf als product op de kaart te zetten. Bepaal een doelgroep of niche die jouw kennis zou kunnen benutten. Speel in op de pijn en het verlangen van je doelgroep (dit kan zowel een interne als een externe doelgroep zijn) en help mensen met jouw kennis. Maak zichtbaar wat het probleem van de ander is en dat jij kunt helpen. Neem initiatief. Bouw een relatienetwerk op van mensen die jouw product of dienst kunnen gebruiken. Maak keuzes, wat doe je wel wat doe je niet! Liever een of twee dingen goed doen, dan van alles half. Behoud focus.

Ga niet ondernemen om snel geld te verdienen, maar doe het om je kennis of kunde of passie te delen. Houd oog voor de kosten en focus op rendement.

In dit artikel lees je meer over de eigenschappen van succesvolle ondernemers.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: