Toegankelijkheid

12/28/2012

Definitie van de competentie toegankelijkheid

Op sociaal vlak gemakkelijk benaderbaar zijn. Open staan voor wat anderen te zeggen hebben.

Indicatoren van toegankelijkheid

 • Benaderbaar: is makkelijk aan te spreken.
 • Creëert geen drempels: zorgt ervoor bereikbaar te zijn voor een ander. Zoekt de aanwezigheid van anderen op.
 • Informeel gedrag: verkleint de afstand tot anderen door een informele houding aan te nemen. Laat informeel gedrag zien. Nodigt anderen uit tot informeel gedrag waardoor anderen aansluiten.
 • Open staan voor anderen: neemt de inbreng van anderen mee. Luistert serieus naar wat een ander te zeggen heeft.
 • Uitnodigend: heeft een uitnodigende uitstraling. Straalt non-verbaal uit benaderbaar te zijn. Gaat oogcontact aan.

Ontwikkelbaarheid van de competentie toegankelijkheid

De competentie toegankelijkheid is door veel inzet ontwikkelbaar.

Ontwikkelbaarheid van toegankelijkheid in combinatie met het Octogram

Toegankelijkheid is relatief goed te ontwikkelen voor: teamspelers en netwerkers.
Teamspelers en netwerkers zijn graag in het gezelschap van anderen, zijn gemakkelijk te benaderen en aanspreekbaar op hun gedrag. Bovendien zijn zij informeel in het contact en verkleinen zij graag de afstand in het intermenselijk verkeer. Helpers hebben het voordeel dat zij open staan voor anderen. Pioniersstellen zich onbevangen op en gaan graag zonder voorbehoud nieuwe contacten aan.

Toegankelijkheid is moeilijker te ontwikkelen voor: verankeraars, analytici en presteerders.
Zij houden liever afstand in het begin, laten eerder een afwachtende houding zien en willen zich eerst op de hoogte stellen wie zij tegenover zich hebben. Zullen eerder een drempel opwerpen dan anderen op een onbevangen manier tegemoet te treden. Verankeraars en analytici zullen ook niet zo gemakkelijk informeel gedrag laten zien. Zakelijkheid en taakgerichtheid staat bij deze personen meer op de voorgrond dan het informele en uitnodigende gedrag.

Ontwikkelen van de competentie toegankelijkheid

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van toegankelijkheid

 • Toegankelijkheid maakt kwetsbaar
 • Het is niet zakelijk om voor iedereen open te staan.
 • Je kunt maar beter op je hoede zijn.
 • Met informeel gedrag geeft je teveel ruimte aan mensen voor excuses.
 • Door afstand te houden en formeel te blijven maak je duidelijk dat mensen jou alleen kunnen winnen op basis van prestaties.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van toegankelijkheid

 • Als je gemakkelijk benaderbaar bent, krijg je meer gedaan.
 • Met informeel gedrag gaan er deuren voor je open die voor anderen gesloten blijven.
 • Door gemakkelijk benaderbaar te zijn, word jou meer gegund dan anderen.
 • Als je open staat voor anderen, krijg je meer te horen waar de ander behoefte aan heeft.
 • Door uitnodigend te zijn in het contact leg je de basis voor een langdurige werkrelatie

Tip voor ontwikkeling

Toegankelijkheid creëert nieuwe mogelijkheden en kansen. Houd dit in je achterhoofd en probeer open te staan voor een ander.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of de competentie toegankelijkheid voor je kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: