Oordeelsvorming

12/21/2012

Definitie van de competentie oordeelsvorming

Mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria. Tot een realistisch oordeel komen.

Indicatoren van oordeelsvorming

 • Criteria: stelt relevante criteria vast om tot een oordeel te komen.
 • Overzicht: kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Blijft door de bomen het bos zien. Houdt overzicht over een probleemstelling.
 • Gezond verstand: legt nuchterheid aan de dag in het vormen van een eigen oordeel. Geeft blijk van gezond verstand.
 • Afwegen: maakt afwegingen en kent de juiste gewichten toe aan voor- en tegenargumenten en komt zo tot een realistisch eindoordeel.
 • Duidelijkheid: is duidelijk in het formuleren van een eigen oordeel of zienswijze.

Ontwikkelbaarheid van de competentie oordeelsvorming

Er is een duidelijke relatie met intelligentie en denkkracht. Oordeelsvorming is minder makkelijk te ontwikkelen wanneer deze basisvoorwaarden in mindere mate aanwezig zijn.

Ontwikkelbaarheid oordeelsvorming in combinatie met het Octogram

Oordeelsvorming is makkelijker te ontwikkelen voor: strategen en presteerders.
Strategen en presteerders zijn denkers en zijn hierdoor in het voordeel bij het ontwikkelen van oordeelsvorming. Zij  zijn geneigd om zaken in perspectief te plaatsen, hoofd- en bijzaken te scheiden en duidelijkheid te scheppen.

Oordeelsvorming is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers, teamspelers, pioniers en netwerkers.
Helpers en teamspelers zijn teveel op de relatie gericht en minder op de feiten en zakelijke aspecten. Pioniers en netwerkers hebben hun intuïtie mee, maar kunnen ook te snel conclusies trekken, ze zijn impulsief en besteden minder tijd aan de afweging. Verankeraars hebben het voordeel dat zij zich laten leiden door feiten en afwegingen, maar zij zijn minder goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken waardoor ze teveel tijd besteden aan de details.

Ontwikkelen van de competentie oordeelsvorming

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van oordeelsvorming

 • Uiteindelijk draait alles om emotie en beleving, niet om feiten.
 • Er zijn zoveel zaken die van invloed zijn, je kunt nooit tot een goed oordeel komen.
 • Ik weet heel snel wat er speelt, ik heb hoef hier niet lang over na te denken.
 • Oordeelsvorming gebeurt in de rechtbank
 • Wie ben ik om een oordeel te hebben over anderen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van oordeelsvorming

 • Oordelen is een kwestie van gezond verstand gebruiken.
 • Als je alle feiten op een rij zet om je vanzelf tot een goed oordeel.
 • Oordeelsvorming is minder moeilijk dan het lijkt.
 • Levenservaring helpt je om een goed oordeel te vormen.
 • Goede oordeelsvorming doet recht aan de belangen van iedereen.

Tips voor ontwikkeling

Stel je oordeel uit. Leg je belangrijke besluiten voor aan collega’s. Onderbouw je mening met betrouwbare informatie. Benut informanten.

Wil je weten of oordeelsvorming voor je kandidaat makkelijk te ontwikkelen is? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator van Online Talent Manager.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: