Overtuigingskracht

12/14/2012

Definitie van de competentie overtuigingskracht

Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Indicatoren van overtuigingskracht

 • Energiek: stopt energie in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten.
 • Ingaan op argumenten: gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen. Laat deze meewegen in de eigen argumentatie.
 • Passende argumenten: gebruikt argumenten waar anderen gevoelig voor zijn.
 • Weerstand ombuigen: kan weerstanden ombuigen naar voordelen voor het eigen standpunt.
 • Enthousiast: brengt het standpunt met enthousiasme, zelfvertrouwen en beslistheid.

Ontwikkelbaarheid van de competentie overtuigingskracht

Overtuigingskracht is enkel door grote inzet te ontwikkelen. Er is een sterke relatie met persoonlijkheid.

Ontwikkelbaarheid van overtuigingskracht in combinatie met het Octogram

Overtuigingskracht is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers, netwerkers, preteerders en strategen.
Extraverte types (mensen in het rode en groenen kwadrant) zijn in het voordeel vanwege hun durf, zelfvertrouwen en expressiviteit. Het enthousiasme van pioniers en netwerkers werkt aanstekelijk. Zij steken veel  energie in het uitdragen van hun standpunten evenals de presteerder. Zij praten makkelijk en veel.  De strateeg is in het voordeel om hij makkelijk omgaat met argumenten en weerstand van de ander.

Overtuigingskracht is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers, teamspelers, verankeraars en analytici.
Typen in de kwadranten linksonder en linksboven geven minder snel een reactie en hebben minder de behoefte om zichzelf te profileren en anderen van hun mening te overtuigen. Zij zijn eerder volgzaam dan dat zij zelf ideeën naar voren brengen.

Ontwikkelen van de competentie overtuigingskracht

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van overtuigingskracht

 • Wie zit er op mijn mening te wachten?
 • Mensen luisteren niet en zijn toch niet te overtuigen.
 • Luisteren is belangrijker dan stelling nemen.
 • Overtuigen is vooral je mening verkopen en dat ligt mij niet.
 • De feiten spreken voor zich, waarom zou ik dat met veel kracht naar voren moeten brengen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van overtuigingskracht

 • Mijn mening is de moeite waard.
 • Ik heb echt iets te zeggen waar anderen naar luisteren.
 • Iets wat je graag doet, kun je met passie overbrengen.
 • Door te overtuigen kun je anderen aan je binden.
 • Anderen voor je ideeën winnen werkt belonend.

Tips voor ontwikkeling

Overtuigen leer je door stevig je mening neer te zetten, te luisteren naar de mening van anderen en dit te integreren. Verdiep je in de ander en ontdek waar diegene gevoelig voor is en gebruik dat in je argumentatie.

Wil je weten of overtuigingskracht makkelijk te ontwikkelen is voor je kandidaat? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator van Online Talent Manager.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: