Ondernemende competenties

Mondelinge communicatie

Definitie van de competentie mondelinge communicatie Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken. Indicatoren van mondelinge communicatie Vlotte prater: drukt zich vlot uit. Houdt gemakkelijk een gesprek gaande. Is onderhoudend. Heeft een levendige en boeiende verteltrant. Debater: kan ook in heftige discussies zijn/haar woordje doen. Krijgt door goed te formuleren de [lees verder…]

Creativiteit

Definitie van de competentie creativiteit Met originele oplossingen komen voor problemen die verband houden met de functie. Indicatoren van creativiteit Omvormen: formuleert problemen anders en plaatst ze daardoor in een ander kader. Werpt nieuw licht op een probleem. Herstructureert een probleemstelling. Schakelt tussen concreet en abstract denken. Experimenteren: staat open voor nieuwe ideeën en bouwt [lees verder…]

Conflicthantering

Definitie van de competentie conflicthantering Vaardigheid in hanteren van conflicten; conflicten niet laten escaleren. Conflicten niet uit de weg gaan maar aangrijpen als kansen om tot win-win situaties te komen. Indicatoren van conflicthantering Durf: durft tegenstelling en conflicten te benoemen en interventies te plegen. Win-win streven: zoekt bij conflicten naar win-win oplossingen, maar pakt soms [lees verder…]

Commercialiteit

Definitie van de competentie commercialiteit Systematisch toewerken naar zakelijke transacties en deze succesvol afsluiten. Indicatoren van commercialiteit Kennis van de markt: is goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt. Heeft kennis van de markt. Marktgericht handelen: benut kennis over de ontwikkelingen in de markt actief en effectief. Heeft inzicht in de marge op producten. Verkoopkracht: [lees verder…]

Coachen

Definitie van de competentie coachen Ondersteuning, waardering en erkenning geven aan medewerkers. De begeleiding van medewerkers afstemmen op wat ieder individu afzonderlijk nodig heeft. Feedback geven die medewerkers helpt bij het vergroten van hun competenties. Indicatoren van coachen Aandacht geven: besteedt aandacht aan coaching van medewerkers tijdens het werk. Maakt tijd vrij om specifieke ervaringskennis [lees verder…]

Authenticiteit

Definitie van de competentie authenticiteit Zichzelf zijn op een natuurlijke manier. Zich niet anders voordoen dan men is, laten zien hoe men zich voelt. Vrij en spontaan handelen. Indicatoren van authenticiteit Natuurlijk: maakt een natuurlijke, ongedwongen indruk in gedrag en optreden. Eerlijk: het gedrag weerspiegelt de ware gedachten en gevoelens. Transparant: doet zich niet anders [lees verder…]

Aanpassingsvermogen

Definitie van de competentie aanpassingsvermogen Efficiënt blijven handelen door zich soepel aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Indicatoren van aanpassingsvermogen Andere werkomgeving: past zich aan op veranderingen in de werkomgeving door bijvoorbeeld reorganisaties. Interpersoonlijke veranderingen: past zich aan andere mensen, zoals cliënten, collega’s, superieuren aan. Andere taken: past zich aan veranderingen [lees verder…]