Mondelinge communicatie

05/14/2012

Definitie van de competentie mondelinge communicatie

Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken.

Indicatoren van mondelinge communicatie

 • Vlotte prater: drukt zich vlot uit. Houdt gemakkelijk een gesprek gaande. Is onderhoudend. Heeft een levendige en boeiende verteltrant.
 • Debater: kan ook in heftige discussies zijn/haar woordje doen. Krijgt door goed te formuleren de overhand of blijft overeind in een heftig debat.
 • Kernachtig: kan meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal onder woorden brengen.
 • Slagvaardig: zit niet om een antwoord verlegen. Reageert alert. Laat zich niet afbluffen. Is ad-rem.
 • Presentatie: kan een presentatie geven die duidelijk is en de aandacht vasthoudt. Stemt het betoog af op de hoorder(s) en gaat in op reacties.

Ontwikkelbaarheid van de competentie mondelinge communicatie

Bij de competentie mondelinge communicatie gaat het om meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke (verbale) taal kunnen duidelijk maken. Deze competentie is in het algemeen goed te ontwikkelen (niveau II).

Ontwikkelbaarheid van mondelinge communicatie in combinatie met het Octogram

Mondelinge communicatie is makkelijker te ontwikkelen voor: netwerkers, strategen en presteerders. De netwerker neemt gemakkelijk het woord en is van nature een gemakkelijke prater. Zij zijn graag onder de mensen wat hen helpt om nieuwe contacten te leggen en spontaan het woord te nemen. Netwerkers  kunnen anderen door hun woordvloeiendheid en goede communicatieve vaardigheden gemakkelijk boeien en overtuigen met hun enthousiasmerende verhalen. Strategen weten vaak goed wat zij willen zeggen doordat zij er goed en rationeel over nagedacht hebben. Zij kunnen goed formuleren, onderbouwen hun verhaal met feiten en kunnen hierdoor hun eigen mening goed uitdragen. Presteerders hebben baat bij hun zakelijkheid, pragmatisme en concreetheid in het denken waardoor zij vaak makkelijk te begrijpen zijn voor anderen.

Mondelinge communicatie is moeilijker te ontwikkelen voor: verankeraars, helpers en teamspelers.Voor verankeraars en helpers is het moeilijk om deze competentie te ontwikkelen. De helper en verankeraar zijn types die zich minder makkelijk profileren. Zij zijn meer gewend om te luisteren (helper) en willen controle hebben en zijn daarom behoedzaam met hun woorden (verankeraar) en bang gepakt te worden op wat ze verkeerd zeggen. Zij weten de eigen woorden vaak teveel op een goudschaaltje in plaats van spontaan te reageren.

Ontwikkelen van de competentie mondelinge communicatie

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van mondelinge communicatie

 • Mijn mening doet er toch niet toe.
 • Je moet iets 100% zeker weten voordat je er iets over kunt zeggen.
 • Als je eenmaal iets gezegd hebt, dan kun je hier niet meer op terugkomen.
 • Zolang ik mijn mond houd, kan ik nergens op gepakt worden.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van mondelinge communicatie

 • Je mondeling uitdrukken helpt je om je gedachten te ordenen.
 • Communiceren met anderen is ook een manier om je kennis te verbreden en op basis hiervan eventueel je mening bij te stellen.
 • Door te communiceren laat je weten dat je er bent en weten mensen waarvoor ze bij je terecht kunnen.
 • Mondelinge communicatie schept duidelijkheid.

Tips voor ontwikkeling

Er zijn talloze trainingen te volgen over dit onderwerp. Daarmee zijn zeer goede resultaten te behalen. Mondelinge communicatie is wel te vergelijken met sport: je krijgt echt een betere conditie, wanneer je oefent, maar je moet het blijven doen! De vaardigheden en inzichten zakken weer weg. Blijf er mee bezig! Onderling op het werk valt er ook een hoop te winnen: vraag feedback en zoek situaties op, waarin je aan de slag kunt met nog beter mondeling communiceren! Het kan een goed idee zijn bij amateurtoneel te gaan of een debatingclub. Wat specifiek helpt voor mensen in het gele en blauwe kwadrant bij het ontwikkelen van deze competentie: goede voorbereiding, terug kunnen vallen op expertkennis, niet laten intimideren door een vlotte prater en oefenen en situaties opzoeken waarin men wordt uitgenodigd om te prakten en het debat aan te gaan.

Wil je weten of mondelinge communicatie voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: