Bindingsvermogen

11/02/2012

Definitie van de competentie bindingsvermogen

In staat zijn om mensen aan zich te binden en voor zich te winnen. Een persoon zijn waar men zich graag voor inzet.

Indicatoren van bindingsvermogen

 • Wij-gevoel: is in staat een gevoel van gemeenschappelijkheid te creëren.
 • Persoonlijke band: is in staat een persoonlijke band met mensen op te bouwen.
 • Sympathie: komt over als een sympathiek mens met wie anderen zich graag verbinden.
 • Geven: heeft veel voor anderen over, geeft en deelt, waardoor de bereidheid van anderen om samen te werken groter wordt.
 • Verantwoordelijk voelen: is betrokken bij het wel en wee van anderen en brengt daardoor binding met mensen tot stand.

Ontwikkelbaardheid van de competentie bindingsvermogen

De competentie bindingsvermogen heeft een sterke relatie met persoonlijkheid en is in zijn algemeenheid met grote inspanning te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid van bindingsvermogen in combinatie met het Octogram

Bindingsvermogen is makkelijker te ontwikkelen voor: teamspelers, helpers en netwerkers.
Teamspelers en  iets mindere mate helpers en netwerkers zijn van nature het best in staat om de competentie bindingsvermogen te ontwikkelen. Zij zijn sterk relatiegericht en laten gemakkelijker gevoelens blijken en kunnen deze ook benutten om dieper contact te leggen. Kenmerkend is de sterke gerichtheid op het persoonlijke- en emotionele vlak boven het zakelijke. Bovendien voelen zij zich verantwoordelijk voor de mensen waarmee wordt samengewerkt en maken ze in de omgang een sympathieke indruk.

Bindingsvermogen is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici.
Analytici hebben het nadeel dat zij de neiging hebben om emoties in te houden waardoor ze als afstandelijk en minder betrokken worden ervaren. Bovendien zijn zij sterk gericht op feiten en voert het zakelijke aspect de boventoon. Dit geldt in iets mindere mate ook voor verankeraars, presteerders en strategen.

Ontwikkelen van de competentie bindingsvermogen

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van bindingsvermogen

 • Werk en persoon moet je van elkaar scheiden.
 • Emoties laten blijken is een teken van zwakte.
 • Met gevoelens doe je geen zaken.
 • Je kunt beter afstand houden op het werk, want het wordt tegen je gebruikt.
 • Persoonlijke banden op het werk ontwikkelen, kan nooit echt zijn.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van bindingsvermogen

 • Mensen zijn sociale wezens die niet alleen voor het geld werken.
 • Persoonlijke banden helpen om sneller iets gedaan te krijgen.
 • Betrokkenheid bij anderen loont.
 • Door persoonlijke banden op te bouwen beloon je jezelf.
 • Door betrokkenheid te tonen en te delen verwerf je respect en wederkerigheid.

Tips voor ontwikkeling

Het ontwikkelen van bindingsvermogen voor mensen voor wie dat van nature minder vanzelfsprekend is, zal in het begin onzekerheid teweeg brengen. Dit vraagt een bereidheid te leren omgaan met die onzekerheid en de daaruit voortvloeiende emoties. Er zijn veel trainingen op het gebied van advies- en leiderschapvaardigheden die helpen om deze competentie te ontwikkelen. In het boek “Lift” van Quinn speelt de competentie bindingsvermogen ook een belangrijke rol.

Door de Competentie Indicator in te zetten kun je ontdekken of bindingsvermogen voor jouw kandidaat goed te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: