Medeleven

11/23/2012

Definitie van de competentie medeleven

Aandacht voor en meevoelen met de gevoelens van anderen, vooral voor hun verdriet. Oprecht betrokken zijn en meeleven. Woorden en daden afstemmen op andermans leed.

Indicatoren van medeleven

 • Aanvoelen: voelt aan wanneer een ander verdriet heeft.
 • Deelneming: laat merken mee te leven met de ander. Toont belangstelling.
 • Afstemming: stemt af op andermans leed. Houdt rekening met het leed van een ander. Past gedrag aan op de situatie van de ander.
 • Betrokkenheid: staat dicht bij het leed van de ander. Toont betrokkenheid bij het leed van de ander.
 • Compassie: voelt mee met een ander. Wordt geraakt door het leed van de ander.

Ontwikkelbaarheid van de competentie medeleven

De competentie medeleven is moeilijk te ontwikkelen. Medeleven heeft namelijk een sterke relatie met iemands persoonlijkheid.

Ontwikkelbaarheid van medeleven in combinatie met het Octogram

Medeleven is makkelijker te ontwikkelen voor: helpers, teamspelers en in enige mate voor netwerkers.
Mensen die hoog scoren op de bovenste kwadranten in het Octogram zijn gevoelstypen die vrij gemakkelijk met emoties omgaan. Zij hebben makkelijker aansluiting met mensen die emoties tonen. Ze erkennen dat het belangrijk is om emoties te uiten omdat dit verlichtend kan werken en het werk ten goede kan komen.

Medeleven is moeilijk te ontwikkelen voor: presteerders, strategen, analytici.
Presteerders, strategen en analytici zijn rationele types, zij focussen op feiten en zakelijkheid. Ze tonen zelf hun emoties niet makkelijk en vinden het moeilijk om met de emoties van anderen om te gaan. Als emoties een rol gaan spelen hebben ze het idee de situatie niet meer onder controle te hebben.

Ontwikkelen van de competentie medeleven

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van medeleven

 • Je moet het zakelijke en het persoonlijke scheiden.
 • Emoties tonen is een teken van zwakte.
 • Ik heb niks te maken met andermans problemen.
 • Een ieder is verantwoordelijk om de eigen problemen op te lossen.
 • Als je te betrokken bent belemmert dit je zakelijkheid.
 • Als je teveel inleeft in een ander heb je je eigen emotie ook niet meer onder controle.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van medeleven

 • Compassie voor andermans verdriet geeft binding.
 • Zelf wil je ook graag aandacht wanneer je zorgen hebt of verdrietig bent.
 • Je kwetsbaarheid tonen geeft kracht.
 • Emoties zijn belangrijker dan de rationaliteit.
 • Veel ‘zakelijke‘ beslissingen worden op basis van emotie genomen.

Tips voor ontwikkeling

Begin met het erkennen en inzicht krijgen in je eigen emoties. Kijk wat mensen in je omgeving doen als zij hun emoties laten blijken. Reflecteer op de zakelijke voordelen van het inspelen op emoties. Realiseer je wat de voordelen zijn van het inspelen op emoties. Zoek naar voorbeelden in de marketing. Een boek dat je hier goed bij zou kunnen helpen: Het slimme onbewuste – Denken met gevoel van Ap Dijksterhuis.

Met de Competentie Indicator kun je ontdekken of de competentie medeleven makkelijk te ontwikkelen is voor je kandidaat.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: