Warmte

11/30/2012

Definitie van de competentie warmte

Genegenheid aan de dag leggen. Een emotioneel warme sfeer tot stand brengen.

Indicatoren van warmte

 • Warme deken: geeft een ander het gevoel voor hem of haar klaar te staan en, waar nodig, steun te bieden.
 • Aansluiting: sluit aan bij het gevoel van anderen. Voelt aan wat het gevoel van de ander is en speelt hierop in.
 • Waardering: geeft anderen zowel bewust als onbewust een gevoel van waardering en acceptatie.
 • Welkom voelen: heeft een uitnodigende houding. Geeft een ander het gevoel dat zijn of haar aanwezigheid op prijs wordt gesteld.
 • Warmte uitstralen: treedt anderen met een positieve, warme uitstraling tegemoet.

Ontwikkelbaarheid van de competentie warmte

De competentie warmte is moeilijk te ontwikkelen. Warmte heeft namelijk een sterke relatie met iemands persoonlijkheid.

Ontwikkelbaarheid van warmte in combinatie met het Octogram

Warmte is makkelijker te ontwikkelen voor: teamspelers en helpers, netwerkers en pioniers.
Teamspelers en helpers zijn sterkt gericht op eigen emoties en emoties van anderen. Zij vinden hierdoor aansluiting. Zij voelen aan wanneer ze iemand kunnen steunen. De factor extraversie maakt dat het voor netwerkers en pioniers makkelijk is om warmte uit te stralen.

Warmte is moeilijker ontwikkelbaar voor: analytici, presteerders, verankeraars en strategen.
De analyticus is zo sterk op feiten gericht en kent weinig waarde toe aan emoties. Voor deze groep mensen is de competentie warmte het moeilijkst te ontwikkelen.

Ontwikkelen van de competentie warmte

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van warmte

 • Warmte zoek ik in de zon, niet op het werk.
 • Warmte vind ik typisch iets voor thuis, niet voor het werk.
 • Steeds maar klaarstaan voor andere leidt mij af van het zakelijke.
 • Teveel aandacht voor mensen maakt lui.
 • Door warmte te tonen wordt je niet meer serieus genomen.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van warmte

 • Door warmte te tonen creĆ«er je betrokkenheid.
 • Door warmte te tonen gaan mensen naar je luisteren.
 • Je moet eerst contact maken voordat je boodschap ontvangen wordt.
 • Wie goed doet wie goed ontmoet, als je waardering geeft krijg je waardering terug.
 • Je moet eerst delen om te kunnen vermenigvuldigen.

Tips voor ontwikkeling

Voor mensen die van nature minder warmte tonen is het goed om te beginnen zich te verdiepen in de rationele kant van warmte. Bijvoorbeeld door het lezen van boeken over het tonen van emoties en warmte. Zij kunnen baat hebben bij storytelling tijdens het geven van presentaties. Op deze manier kunnen zij hun boodschap beter laten landen bij het publiek en zullen ze makkelijker in de armen van het publiek worden gesloten. Deze technieken kun je ook gebruiken in het persoonlijke contact. Een boek dat je hier goed bij kan gebruiken: Handboek Storytelling door Tesselaar en Scheringa.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of de competentie warmte voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: