Resultaatgerichtheid

09/28/2012

Definitie van de competentie resultaatgerichtheid

Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

 Indicatoren van resultaatgerichtheid

 • Doelgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van concrete doelen. Streeft toetsbare resultaten na. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken.
 • Realisme: stelt doelen die redelijkerwijs haalbaar zijn.
 • Focus: houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen. Houdt vast aan uitgezette koers en bewaakt dat er resultaten worden geboekt. Houdt met een flexibele instelling doelstellingen overeind.
 • Pragmatisch: stelt realistische eisen aan het eigen werk op basis van beschikbare middelen, tijd en kwaliteit. Vermijdt onnodig perfectionisme.
 • Vindingrijkheid: is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te behalen. Zet binnen de gestelde grenzen ongebruikelijke methoden succesvol in.

Ontwikkelbaarheid van de competentie resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid is een relatief complexe competentie. Voor iemand die hier niet van nature over beschikt is de competentie alleen ontwikkelbaar door een hoge mate van inzet.

Ontwikkelbaarheid van resultaatgerichtheid in combinatie met het Octogram

Resultaatgerichtheid is makkelijker te ontwikkelen voor: presteerders en strategen.Presteerders en strategen beschikken van nature over deze competentie. Bij deze groep draait het van nature om rationaliteit, het stellen van doelen en behouden van focus. Het ontwikkelen van resultaatgerichtheid zal relatief weinig inspanning vragen.

Resultaatgerichtheid is moeilijker te ontwikkelen voor: pioniers, netwerkers, verankeraars helpers en analytici. Pioniers en netwerkers missen de focus die nodig is voor de competentie resultaatgerichtheid maar zijn daarentegen wel vindingrijk in het behalen van resultaten. Verankeraars stellen hoge eisen aan zichzelf maar zijn minder vindingrijk. Ook de analyticus mist een stukje vindingrijkheid. De helper is iemand die sterk op de persoon gericht is en sociaal afhankelijk is van anderen. Hierdoor zijn helpers minder doelgericht, hebben ze moeite met focussen en zijn ze minder pragmatisch en vindingrijk.

Ontwikkelen van de competentie resultaatgerichtheid

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van resultaatgerichtheid

 • Creativiteit lijdt onder een sterke resultaatgerichtheid.
 • Een sterke focus op de resultaten gaat ten koste van de relatie met je netwerk.
 • De mens gaat verloren bij een sterke aandacht voor resultaten.
 • De acute vraag van de klant gaat altijd voor.
 • Je moet altijd inspelen op onverwachte situaties.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van resultaatgerichtheid

 • Op bereikte resultaten kun je verder bouwen.
 • Met resultaten stel je de toekomst veilig.
 • Resultaten behalen wil zeggen dat je de goede koers te pakken hebt.
 • Eerst je doelen bereiken voor je met iets nieuws begint.
 • Soms moet je gewoon ‘nee’ zeggen om je doel te bereiken.

Tips voor ontwikkeling

Door het inzetten van timemanagement en het volgen van trainingen in resultaatgerichtheid kan deze competentie ontwikkeld worden. Het concretiseren van team- en afdelingsdoelstellingen helpen een cultuur te creëren waarbij resultaatgerichtheid voorop staat.

Wil je voor je kandidaat specifiek weten of resultaatgerichtheid makkelijk voor hem of haar te ontwikkelen is? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator van Online Talent Manager.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: