Politiek gevoel

10/05/2012

Definitie van de competentie politiek gevoel

Doorzien van formele en informele verbanden in een organisatie. In staat effectief om te gaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of potentiële conflicten.

Indicatoren van politiek gevoel

 • Netwerken: kent en benut de belangrijkste overlegnetwerken binnen de organisatie.
 • Politieke motivatie: is bereid om deel te nemen aan het politieke spel binnen de organisatie, zonder de belangen van anderen in een kwaad daglicht te stellen.
 • Kennen beslissers: weet wie de belangrijke beslissers zijn en is in staat deze personen voor zich te winnen.
 • Invloed: kan invloed uitoefenen op grond van een opgebouwd netwerk van contacten.
 • Effectiviteit: manoeuvreert effectief in de omgeving waarin bepaald handelen nodig is. Trekt aan de juiste touwtjes.

Ontwikkelbaarheid van de competentie politiek gevoel

De competentie politiek gevoel is door zijn complexiteit moeilijk te ontwikkelen. Dat heeft voor een deel te maken met een al dan niet gevoelde voorkeur om met macht te willen omgaan en macht te willen uitoefenen, helemaal wanneer er misschien een donkere zijde bij betrokken is. Dat kan gebeuren in een politiek krachtenveld en het is moeilijk aan te leren om dat leuk te vinden, of om er stevig genoeg voor te zijn. Wanneer die voorkeur er wel is, kan iemand veel bijleren in termen van kennis maar zal hier  inzet voor moeten tonen. Om de competentie goed te ontwikkelen zal er daarnaast ook op het vlak van communicatie, flexibel manoeuvreren, sensitiviteit en overtuigingskracht veel inzet getoond moeten worden.

Ontwikkelbaarheid van politiek gevoel in combinatie met het Octogram

Politiek gevoel is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers, strategen (en netwerker en presteerders). Pioniers en strategen (en netwerker en presteerders) zijn meer politiek bewust. Zij weten hoe je het krachtenveld in een organisatie kunt benutten en daar zelf voordeel bij kunt behalen.

Politiek gevoel is moeilijker te ontwikkelen voor: verankeraars, analytici en helpers. Mensen uit het mensgerichte en beheersmatige kwadrant willen het spel van macht niet spelen en hebben weerstand om dit te leren.  Het aanleren van iets dat iemand niet leuk vindt is relatief moeilijk.

Ontwikkelen van de competentie politiek gevoel

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van politiek gevoel

 • Macht corrumpeert.
 • Er zitten veel negatieve kanten aan het spelen van een politiek spel.
 • Ik ben alleen geschikt voor de inhoud.
 • Wie politiek bedrijft is niet te vertrouwen.
 • Door politiek spel te spelen verlies je je authenticiteit.

 Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van politiek gevoel

 • Je moet je handen vuil maken om iets tot stand te brengen.
 • Macht is niet per definitie slecht.
 • Het spelen van een politiek spel is noodzakelijk om iets voor elkaar te krijgen.
 • Politiek spel spelen kan heel leuk zijn.
 • Het politiek spel is onderdeel van het leven en het zaken doen.

Tips voor ontwikkeling

Wanneer je niet veel aanleg hebt voor deze competentie, maar politiek gevoel toch noodzakelijk is voor je functie kan het helpen je te verdiepen in verschillende methodes om een netwerk in kaart te brengen. Wanneer je je verdiept in methodes die op een structurele wijze een netwerk in kaart brengen heb je een goed overzicht van de belangrijke spelers (binnen een organisatie) en kun je op basis daarvan je acties plannen. Hier is goede literatuur over te vinden.

Met de Competentie Indicator kun je in kaart brengen of politiek gevoel voor jouw kandidaat makkelijk te ontwikkelen is.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: