Besluitvaardigheid

02/03/2012

Definitie van de competentie besluitvaardigheid

Afhankelijk van de situatie zowel vlot als weloverwogen beslissingen kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.

Indicatoren van besluitvaardigheid

 • Tempo: neemt minder lastige beslissingen in een vlot tempo. Treuzelt niet onnodig.
 • Zelfstandigheid: laat beslissingen die men zelf moet nemen niet aan een ander over.
 • Op tijd: neemt moeilijke, belangrijke beslissingen op het juiste moment. Wacht niet totdat alle informatie beschikbaar is als daar geen tijd voor is. Kan onzekerheden accepteren.
 • Overtuiging: spreekt zich duidelijk uit zodat er geen misverstanden ontstaan over een ingenomen standpunt of gemaakte keuze.
 • Kwaliteit: is zorgvuldig bij het nemen van lastige beslissingen. Zet mogelijke alternatieven op een rij en weegt deze tegen elkaar af.

Ontwikkelbaarheid van de competentie besluitvaardigheid

De competentie besluitvaardigheid is in zijn algemeenheid moeilijk te ontwikkelen (niveau IV).

Ontwikkelbaarheid besluitvaardigheid in combinatie met het Octogram

Besluitvaardigheid is makkelijker te ontwikkelen voor: presteerders en strategen. Deze competentie doet een sterk beroep op externe gerichtheid en controle; het kwadrant rechtsonder. Om besluitvaardig te zijn moet je goed weten wat de ambities van de organisatie zijn en welke resultaten geboekt moeten worden. De sterke gerichtheid op doelstellingen realiseren, de zakelijkheid en prestatiegerichtheid helpt presteerders en strategen om snel tot besluiten te komen. Zij houden van een duidelijk focus en hebben de wil iets tot stand te brengen en laten zich niet snel van hun doel afleiden. Pragmatisch denken en snel problemen willen oplossen draagt bij aan besluitvaardigheid. Weloverwogenheid is van belang maar kost vaak teveel tijd.

Besluitvaardigheid is moeilijker te ontwikkelen voor: helpers en teamspelers. Het zelfstandig en vlot nemen van beslissingen vinden zowel helpers als teamspelers moeilijk. Helpers laten besluiten liever over aan anderen en teamspelers zijn sterk gericht op consensus, zij willen een gezamenlijke besluit.

Pioniers en netwerkers zijn meer relatiegericht en laten zich door hun divergerende manier van denken soms te snel afleiden en laten soms te gemakkelijk de strategie los doordat zij teveel nieuwe kansen zien. Verankeraars en analytici kunnen wel besluiten nemen maar hebben daar soms veel tijd voor nodig vanwege hun drang tot voorzichtigheid en volledigheid. Zij neigen teveel tot perfectionisme en dat gaat ten koste van de snelheid.

Ontwikkelen van de competentie besluitvaardigheid

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van besluitvaardigheid

 • Kwaliteit gaat boven snelheid.
 • Je moet eerst iedereen horen om weloverwogen te kunnen beslissen.
 • Als je geen beslissing neemt, lost het probleem zich vanzelf op.
 • Een goed doordacht besluit kost veel tijd

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van besluitvaardigheid

 • Liever een slecht besluit dan geen besluit.
 • Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, neem maar een snel besluit.
 • Als je wel beslissingen neemt kun je de dingen beter sturen
 • Soms is het gezien de situatie nodig met weinig informatie toch snel te beslissen

Tips voor ontwikkeling

Er zijn weinig trainingen die direct gericht zijn op het versterken van je besluitvaardigheid. Wat kan helpen zijn: een training in personal branding of individuele coaching. Hierin doe je zelfonderzoek; wie ben je , wat zijn je drijfveren zijn en hoe verbindt je persoonlijke ambities aan organisatieambities. Door jezelf beter te leren kennen en focus aan te brengen in wat je doet kun je leren sneller te beslissen. Deze zelfkennis helpt je namelijk om je beslissingen (voor jezelf) te beargumenteren. Daarnaast kan deze zelfkennis bijdragen in een helder beeld van je persoonlijke doelen. Concrete doelen maken het ook makkelijker om beslissingen te nemen. Als je voor je organisatie een beslissing moet nemen is het daarom belangrijk dat je naast je persoonlijke doelen ook de doelen van je bedrijf goed kent. Zoek in je omgeving naar een sparringpartner die je leert sneller tot besluiten te komen.

Wil je weten of besluitvaardigheid voor je kandidaat makkelijk te ontwikkelen is, gebruik dan de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: