Resultaatgerichte competenties

Leren

Definitie van de competentie leren Nieuwe informatie in zich opnemen, dit verwerken en effectief toepassen. In staat om kennis op te doen door scholing en/of praktische ervaring. Indicatoren van leren Leergierigheid: toont inspanning om nieuwe kennis op te doen. Is gemotiveerd om te groeien in kennis en ervaring. Theoretisch leervermogen: maakt zich met gemak nieuwe [lees verder…]

Energie

Definitie van de competentie energie Gedurende een langere periode zeer actief zijn als dat nodig is. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben. Indicatoren van energie Tempo: maakt tempo. Kan veel doen in korte tijd. Heeft een hoog werktempo. Vitaliteit: is niet snel moe. Onvermoeibaar. Beschikt over veel werkkracht. Toont uithoudingsvermogen. Kan lange dagen maken. Doorgaan: gaat energiek [lees verder…]

Visie

Definitie van de competentie visie Vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis van scenario’s voor 2-5 jaar. Indicatoren van de competentie visie Tijdsperspectief: wil en kan verder kijken dan hier-en-nu. Is bereid zich los te maken van het doen en denken van alledag. Trends: ziet trends [lees verder…]

Conceptueel denken

Definitie van de competentie conceptueel denken Breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen. Indicatoren van conceptueel denken Abstraheren: formuleert een probleem in meer algemene [lees verder…]

Besluitvaardigheid

Definitie van de competentie besluitvaardigheid Afhankelijk van de situatie zowel vlot als weloverwogen beslissingen kunnen nemen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is. Indicatoren van besluitvaardigheid Tempo: neemt minder lastige beslissingen in een vlot tempo. Treuzelt niet onnodig. Zelfstandigheid: laat beslissingen die men zelf moet nemen niet aan een ander over. Op tijd: neemt [lees verder…]

Aansturen team

Definitie van de competentie aansturen team Op een duidelijke manier richting geven aan een team. De leiding op zich nemen. Indicatoren van aansturen team Leiderschap: profileert zich als de leider van een team. Is het coördinatiepunt van een team. ‘De spin in het web’. Samenstellen: stelt teams optimaal samen zodat zij het beste resultaat behalen. [lees verder…]