In 2012 behandelen we op deze blog elke week een competentie. Wat houdt de competentie in? Is de competentie makkelijk te ontwikkelen? Wat zijn tips om de competentie te ontwikkelen? Welke rol speelt het Octogram bij de ontwikkeling van de competentie? Kom dus regelmatig terug op deze site en verzamel zo je eigen competentiewoordenboek!

{ 0 comments }

Definitie van de competentie Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van klanten (interne en externe) en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen. Indicatoren van klantgerichtheid Klant is koning: inzet tonen om de wensen van klanten te achterhalen. `Klant is koning`-houding. Ervoor zorgen en erop gericht zijn dat [lees verder...]

{ 0 comments }

Definitie van de competentie gewetensvolheid Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische standaarden in activiteiten die met de functie verband houden. Indicatoren van gewetensvolheid Kennis: kennis hebben van de sociale en ethische standaarden in functiegerelateerde activiteiten. Inzicht: begrijpen welke sociale en ethische standaarden in functiegerelateerde activiteiten het meest gevoelig zijn voor verleiding. Geen concessies: zakelijk [lees verder...]

{ 0 comments }

Definitie van de competentie vertrouwen Uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze toezeggen. Verwachten dat anderen het goede doen. Indicatoren van vertrouwen Positieve verwachtingen. Geloven dat een ander het goede doet. Geen zekerheden vragen. Geen zekerheden inbouwen om een ander afspraken te laten nakomen. Er op rekenen [lees verder...]

{ 0 comments }

Competentie 49: Sensitiviteit

Definitie van de competentie sensitiviteit Zich bewust tonen van anderen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Indicatoren van sensitiviteit Rekenschap: Je rekenschap geven van anderen en de omgeving. Zich bewust zijn van het effect van eigen gedrag op anderen. Aanvoelen. [lees verder...]

Competentie 48: Geduld

Definitie van de competentie geduld Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat. Zich afstemmen op de handelingsnelheid van de ander. Indicatoren van geduld Een ander de tijd gunnen. Een ander de tijd geven die hij of zij [lees verder...]

Week 47: Toegankelijkheid

Definitie van de competentie Toegankelijkheid Gemakkelijk benaderbaar zijn in het sociale verkeer van alledag. Weinig tot geen drempels opwerpen. Openstaan voor wat anderen te zeggen hebben. Indicatoren van toegankelijkheid Benaderbaar. Aanspreekbaar zijn. Creëert geen drempels. Ervoor zorgen bereikbaar te zijn voor een ander. De aanwezigheid van anderen opzoeken. Informeel gedrag. De afstand tot anderen verkleinen [lees verder...]

Week 46: Oordeelsvorming

Definitie van de competentie oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen. Tot realistische beoordelingen komen. Indicatoren van oordeelsvorming Criteria: relevante criteria vaststellen om tot een oordeel te komen. Overzicht: hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Door de bomen het bos blijven zien. Overzicht houden over een probleemstelling. Gezond verstand: nuchterheid aan de [lees verder...]

Week 45: Overtuigingskracht

Definitie van de competentie overtuigingskracht Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Indicatoren van overtuigingskracht Energiek: Energie stoppen in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten. Ingaan op argumenten: Ingaan op argumenten en tegenargumenten van anderen. Deze laten [lees verder...]

Week 44: Onderhandelen

Definitie van de competentie onderhandelen In staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van concessies, slechten van conflicten en/of creëren van win-win situaties.  Indicatoren van de competentie onderhandelen Voorbereiding: Sterkten en zwakten van betrokken partijen zorgvuldig in kaart brengen. Diverse onderhandelingsscenario’s uitwerken Confronteren: Conflicten durven benoemen. [lees verder...]

Week 43: Warmte

Definitie van de competentie warmte Genegenheid aan de dag leggen. Een emotioneel warme sfeer tot stand brengen. Indicatoren van de competentie warmte Warme deken: Een ander het gevoel geven voor hem of haar klaar te staan en, waar nodig, te steunen. Aansluiting: Aansluiten bij het gevoel van anderen. Aanvoelen wat het gevoel van de ander [lees verder...]