In 2012 behandelen we op deze blog elke week een competentie. Wat houdt de competentie in? Is de competentie makkelijk te ontwikkelen? Wat zijn tips om de competentie te ontwikkelen? Welke rol speelt het Octogram bij de ontwikkeling van de competentie? Kom dus regelmatig terug op deze site en verzamel zo je eigen competentiewoordenboek!

{ 0 comments }

Definitie van de competentie Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van (zowel interne als externe) klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen. Indicatoren van klantgerichtheid Klant is koning: inzet tonen om de wensen van klanten te achterhalen. Ervoor zorgen en erop gericht zijn dat de klant [lees verder...]

{ 0 comments }

Definitie van de competentie gewetensvolheid Vasthouden aan de ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag, die gelden binnen de functie en organisatie. Indicatoren van gewetensvolheid Kennis: weten welke ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag er binnen de functie en organisatie gelden. Inzicht: begrijpen welke ongeschreven regels over wat [lees verder...]

{ 0 comments }

Definitie van de competentie vertrouwen Uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen. Indicatoren van vertrouwen Positieve verwachtingen: geloven dat een ander het goede doet. Geen zekerheden vragen: er op rekenen dat mensen doen wat ze toezeggen. Geen zekerheden inbouwen om de ander deze toezeggingen na te [lees verder...]

{ 0 comments }

Competentie 49: Sensitiviteit

Definitie van de competentie sensitiviteit Laten merken dat men zich bewust is van anderen en de omgeving en van de eigen invloed daarop. Erkenning van de gevoelens en behoeften van anderen laten zien in het gedrag. Indicatoren van sensitiviteit Rekenschap: zich bewust zijn van anderen en de omgeving en van het effect van eigen gedrag [lees verder...]

Competentie 48: Geduld

Definitie van de competentie geduld Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat. Zich aanpassen aan de handelingsnelheid van de ander. Indicatoren van geduld De tijd gunnen: een ander de tijd geven die hij of zij nodig heeft. [lees verder...]

Week 47: Toegankelijkheid

Definitie van de competentie Toegankelijkheid Op sociaal vlak gemakkelijk benaderbaar zijn. Open staan voor wat anderen te zeggen hebben. Indicatoren van toegankelijkheid Benaderbaar: makkelijk aan te spreken. Creëert geen drempels: ervoor zorgen bereikbaar te zijn voor een ander. De aanwezigheid van anderen opzoeken. Informeel gedrag: de afstand tot anderen verkleinen door een informele houding aan [lees verder...]

Week 46: Oordeelsvorming

Definitie van de competentie oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria. Tot een realistisch oordeel komen. Indicatoren van oordeelsvorming Criteria: relevante criteria vaststellen om tot een oordeel te komen. Overzicht: hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Door de bomen het bos blijven zien. Overzicht houden over een probleemstelling. Gezond verstand: nuchterheid aan [lees verder...]

Week 45: Overtuigingskracht

Definitie van de competentie overtuigingskracht Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Indicatoren van overtuigingskracht Energiek: energie stoppen in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten. Ingaan op argumenten: ingaan op argumenten en tegenargumenten van anderen. Deze laten [lees verder...]

Week 44: Onderhandelen

Definitie van de competentie onderhandelen In staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties.  Indicatoren van de competentie onderhandelen Voorbereiding: sterkten en zwakten van betrokken partijen zorgvuldig in kaart brengen. Diverse onderhandelingsscenario’s uitwerken. Confronteren: conflicten [lees verder...]

Week 43: Warmte

Definitie van de competentie warmte Genegenheid aan de dag leggen. Een emotioneel warme sfeer tot stand brengen. Indicatoren van de competentie warmte Warme deken: een ander het gevoel geven voor hem of haar klaar te staan en, waar nodig, steun te bieden. Aansluiting: aansluiten bij het gevoel van anderen. Aanvoelen wat het gevoel van de [lees verder...]