Organisatiebewustzijn

Definitie van de competentie organisatiebewustzijn Begrijpen hoe een organisatie werkt en hoe daarbinnen te bewegen om gestelde doelen te bereiken. Indicatoren van organisatiebewustzijn De wegenkaart kennen: is op de hoogte van de formele en informele communicatiekanalen binnen de organisatie. De weg benutten: weet hoe bepaalde personen of afdelingen te beïnvloeden zijn om gestelde doelen te [lees verder…]

Zelfinzicht

Definitie van de competentie zelfinzicht De eigen sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet overschatten of onderschatten. Indicatoren van zelfinzicht Objectief: kan objectief naar zichzelf kijken. Heeft een goed beeld van hoe men door anderen wordt gezien. Tekortkomingen: heeft inzicht in de eigen tekortkomingen, zwakheden, begrenzingen. Weet welke de minder goed ontwikkelde competenties [lees verder…]

Omgevingsbewustzijn

Definitie van de competentie omgevingsbewustzijn Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Indicatoren van omgevingsbewustzijn Economische focus: is op de hoogte van economische ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Heeft gevoel voor economische trends. [lees verder…]

Mondelinge communicatie

Definitie van de competentie mondelinge communicatie Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken. Indicatoren van mondelinge communicatie Vlotte prater: drukt zich vlot uit. Houdt gemakkelijk een gesprek gaande. Is onderhoudend. Heeft een levendige en boeiende verteltrant. Debater: kan ook in heftige discussies zijn/haar woordje doen. Krijgt door goed te formuleren de [lees verder…]

Leren

Definitie van de competentie leren Nieuwe informatie in zich opnemen, dit verwerken en effectief toepassen. In staat om kennis op te doen door scholing en/of praktische ervaring. Indicatoren van leren Leergierigheid: toont inspanning om nieuwe kennis op te doen. Is gemotiveerd om te groeien in kennis en ervaring. Theoretisch leervermogen: maakt zich met gemak nieuwe [lees verder…]

Energie

Definitie van de competentie energie Gedurende een langere periode zeer actief zijn als dat nodig is. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben. Indicatoren van energie Tempo: maakt tempo. Kan veel doen in korte tijd. Heeft een hoog werktempo. Vitaliteit: is niet snel moe. Onvermoeibaar. Beschikt over veel werkkracht. Toont uithoudingsvermogen. Kan lange dagen maken. Doorgaan: gaat energiek [lees verder…]

Creativiteit

Definitie van de competentie creativiteit Met originele oplossingen komen voor problemen die verband houden met de functie. Indicatoren van creativiteit Omvormen: formuleert problemen anders en plaatst ze daardoor in een ander kader. Werpt nieuw licht op een probleem. Herstructureert een probleemstelling. Schakelt tussen concreet en abstract denken. Experimenteren: staat open voor nieuwe ideeën en bouwt [lees verder…]

Luisteren

Definitie van de competentie luisteren Belangrijke boodschappen oppikken uit gesprekken. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Indicatoren van luisteren Laten uitpraten: laat de ander uitpraten. Onderbreekt niet onnodig. Aandacht geven: luistert met aandacht en laat dit blijken door middel van houding en gelaatsuitdrukking. Samenvatten: laat blijken te begrijpen wat iemand zegt, bijvoorbeeld door regelmatig samen [lees verder…]

Voortgangscontrole

Definitie van de competentie voortgangscontrole Effectief bewaken van de voortgang in eigen werk of aan anderen gedelegeerd werk. Opstellen en uitvoeren van procedures om deze voortgang te controleren. Indicatoren van voortgangscontrole Systematisch: zet een systeem voor het controleren van de voortgang van eigen of gedelegeerd werk op. Controleren: gaat regelmatig na of werkzaamheden op schema [lees verder…]

Visie

Definitie van de competentie visie Vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis van scenario’s voor 2-5 jaar. Indicatoren van de competentie visie Tijdsperspectief: wil en kan verder kijken dan hier-en-nu. Is bereid zich los te maken van het doen en denken van alledag. Trends: ziet trends [lees verder…]