Cijfervaardigheid

Defenitie van de competentie cijfervaardigheid In getallen kunnen denken, oog hebben voor cijfers. Indicatoren van cijfervaardigheid Affiniteit: werkt graag met cijfers. Is bereid om veel rekenwerk te verrichten. Gecijferdheid: is bereid om in getallen te denken. Is niet bang voor cijfers, vermijdt ze niet. Rekenvaardigheid: kan vlot rekenen, met of zonder elektronische hulpmiddelen. Oog voor [lees verder…]

Plannen en organiseren

Definitie van de competentie plannen en organiseren Effectief bepalen van doelen en prioriteiten. Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Indicatoren van plannen en organiseren Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor. Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal. Anticiperen: voorziet mogelijke [lees verder…]

Sociabiliteit

Definitie van de competentie sociabiliteit Gemakkelijk contacten kunnen leggen en onderhouden met mensen van verschillende aard en uiteenlopend niveau. Indicatoren van sociabiliteit Sociaal vlot: kan gemakkelijk contacten leggen en onderhouden. Begeeft zich zonder moeite onder andere mensen. Netwerken: onderhoudt een breed netwerk en bouwt dit uit, zowel formeel als informeel. Liaison: kan als verbindingspersoon of [lees verder…]

Ondernemerschap

Definitie van de competentie ondernemerschap Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen. Indicatoren van ondernemerschap Autonomie: handelt zelfstandig. is grensverleggend bezig binnen financiële en commerciële kaders. Zoekt actief naar groeikansen. Gat in de markt zien: heeft een neus voor zaken. Ziet [lees verder…]

Zelfontwikkeling

Definitie van de competentie zelfontwikkeling Zich inspannen voor de eigen ontwikkeling ten behoeve van de eigen (professionele) vaardigheden, loopbaanperspectieven en de organisatie. Indicatoren van zelfontwikkeling Investeren: investeert tijd en geld in de eigen ontwikkeling door middel van zelfstudie en cursussen. Doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen. Afstemmen: [lees verder…]

Omgang met details

Definitie van de competentie omgang met details Aandacht hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met gedetailleerde informatie. In staat zijn lang ingespannen de aandacht op een taak of probleem gericht te houden. Indicatoren omgang met details Opmerkzaamheid: merkt details op, die toch echt van groot belang zijn. Precisie: heeft natuurlijke interesse voor werk dat [lees verder…]

Flexibel gedrag

Definitie van de competentie flexibel gedrag Als zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Indicatoren van flexibel gedrag Expressiviteit: kan uiteenlopende emoties van uiteenlopende intensiteit na elkaar laten zien. Afstemming: stemt de eigen gedragsstijl af op de gedragsstijl van een ander (of een groep), zodat een gunstige [lees verder…]

Omgaan met diversiteit

Definitie van de competentie omgaan met diversiteit Gemakkelijk en effectief omgaan met mensen van verschillende status, nationaliteit, cultuur, leeftijd en algemene ontwikkeling. Indicatoren van diversiteit Andere status: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen van verschillende – hetzij veel `lagere` hetzij veel `hogere` – maatschappelijke status. Andere leeftijd: gaat gemakkelijk en effectief om met mensen [lees verder…]

Kwaliteitsgerichtheid

Definitie van de competentie kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk. Taken zorgvuldig en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen. Indicatoren van kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen: stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is niet tevreden met doorsnee prestaties. Geen concessies: doet geen concessies ten aanzien van de kwaliteit [lees verder…]

Inzet

Definitie van de competentie inzet De bereidheid zich in te zetten. Zich betrokken voelen bij de gang van zaken. Indicatoren van inzet Motivatie: is bereid zich in te zetten. Toont bereidheid tot extra inspanning. Doorgaan: laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden. Geeft niet op. Werkzin: steekt de handen uit de mouwen. Spreekt zijn/haar energie aan. [lees verder…]